Annons

Tyskland investerar stort i gas och kol

Under strecket
Publicerad

Det som Lorentz Tovatt, Grön Ungdom, glömmer bort är att effektbehovet efter kärnkraftens avveckling i Tyskland kräver massiva investeringar i nya gas- och kolkraftverk fram till år 2022 (
Brännpunkt 1/9). De behövs också för att reglera och balansera den intermittenta elkraftgenereringen från vind- och solkraftverk, alltså när det slutar blåsa och när solen inte lyser. Dessa nya kraftverk ger vid full produktion cirka 100 miljoner ton ökade koldioxidutsläpp, vilket är i stort sett dubbelt så mycket som dagens svenska samlade utsläpp.

I en nyligen utkommen tysk rapport presenterad på Kungl. Vetenskapsakademien den 6 maj visas att Tyskland på sin väg mot att uppnå bara hälften av sitt mål med 40 procent förnybar elenergi i form av vind- och solkraft behöver ytterligare mer än två gånger mer installerad effekt (160 GW) än idag av vind- och solkraft. Dessutom behövs omfattande energilagringskapacitet samt minst 4500 km nya elkraftledningar. De nuvarande fossilbränslekraftverkens antal och effekt, inklusive de fossila verk som ersatts för kärnkraften, förblir oförändrade i effektstorlek. Det stora elöverskottet när det blåser och solen skiner trycks in i grannländernas elnät.

Annons
Annons
Annons