Annons

Tyska kroppar vill läka sina sår

Under strecket
Publicerad

Om kroppar och andra ting Galerie hlavniho mesta Praha, Prag T o m 28/9

De senaste åren har många utställningar försökt visa hur den tyska historien återspeglats i 1900-talets konst. Mest omskriven blev den så kallade ”Jahrhundert”-utställningen i Berlin 1999, där man på ett fascinerande sätt kunde följa hur den fria expressionismen kvävdes av Tredje rikets diktatur för att förlösas av olika strömningar i 50- och 60-talets tyska välfärdssamhälle. Med bildkonst avsågs då måleri och skulptur, senare också action- och performancekonst. Dock (med några få undantag) inte fotografi. Detta trots att fotografin förmodligen är det medium som haft störst inflytande, konstnärligt och politiskt, under hela 1900-talet. Med utställningen Om kroppar och andra ting, som premiärvisas på Stadsgalleriet i Prag i sommar har kuratorsparet Klaus Honnef och Gabriele Honnef-Harling rättat till denna oegentlighet. De bjuder här på en slösande rik fotografisk odyssé genom det tyska 1900-talet. Återigen ser vi hur krig och diktatur kväver ett fritt uttryck som sedan kämpar för att finna sin form i ett Tyskland som nu delats. Men brottytorna, själva kontrasterna, är betydligt tydligare i fotografin. Det är till exempel märkligt att betänka att det bara är några få decennier som skiljer August Sanders psykologiskt inkännande människoporträtt från Leni Riefenstahls stiliserade bilder av blonda ariska supergymnaster. I båda fallen är det kroppen som står i centrum, eller snarare: föreställningen om kroppen som det sista (och slutgiltiga) uttrycket för människans själ och vilja.

Annons
Annons
Annons