Annons
X
Annons
X

Erik Thyselius: Tyska debatten ett förebud?

Angela Merkel flankerad av Thomas de Maizière och Heiko Maas.

Angela Merkel flankerad av Thomas de Maizière och Heiko Maas. Foto: Michael Kappeler / TT

Efter terrorattentatet i Berlin dagarna innan julafton har den tyska debatten om vad staten kan göra för att skydda sina medborgare intensifierats. Tysklands förbundskansler Angela Merkel talade i måndags inför ett av landets största fackförbund om att attentatet måste mana till handling och inte bara stanna vid fördömanden. Det var mot den bakgrunden inrikesminister Thomas de Maizière (CDU) och justitieminister Heiko Maas (SPD) träffades i går för att diskutera vilka åtgärder som kan hindra potentiella terrorister från att utföra framtida terrordåd.

Ett av förslagen som nu är uppe för diskussion inom regeringen är möjligheten att sätta elektronisk fotboja på personer som av säkerhetstjänsten utpekats som säkerhetshot. Bara i delstaten Nordrhein-Westfalen, där den misstänkte lastbilsterroristen Anis Amri uppges ha bott i perioder, beräknas det finnas 200 personer som klassats som säkerhetsrisker. Dygnet runt-övervakning av samtliga individer skulle kräva 8 000 poliser, det vill säga en tredjedel av delstatens polisstyrka. En resursmässig omöjlighet, således. Ur det perspektivet är den tyska regeringens intresse för fotbojan förståeligt.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För oss som inte bor i Tyskland framstår dock förslaget som ett allvarligt avsteg från en av rättsstatens grundläggande principer; den som inte har begått ett brott ska inte heller kunna dömas till något straff. Övervakning är tyvärr inte heller en garant för förhindrade terrorattacker. Tysk säkerhetstjänst hade under en längre period haft Amri under uppsikt.
  Merkel har även lyft fram vikten av att systemet för utvisningar fungerar.

  Annons
  X

  Enligt tyska myndigheter finns det i dag 62 personer i landet som klassats som säkerhetsrisker och som fått avslag på sin asylansökan. Det är dock oklart hur många av dessa som inte kan utvisas på grund av saknade identitetshandlingar. Justitieminister Maas vill därför undersöka möjligheten att i upp till 18 månader frihetsberöva asylsökande som fått avslag på sin ansökan, och som utpekats som säkerhetshot. I dag medger tysk lag endast frihetsberövande om en utvisning anses genomförbar inom de närmaste tre månaderna.

  Också detta – med svenska ögon – kontroversiella förslag bör ses mot bakgrund av att det framkommit att tyska staten misslyckades med utvisningen av lastbilsterroristen Amri till sitt hemland Tunisien. Anledningen var att landet inte skickade över de dokument som krävdes. Kanske var Tunisien helt enkelt inte så piggt på att ta emot en utpekad radikaliserad islamist.

  Sverige och Tyskland har under de senaste åren framstått allt mer som varandras spegelbilder. Vi valde samma väg i flyktingfrågan, som initialt präglades av stort engagemang och en övertro på den egna förmågan, med efterföljande tvärvändning och fokus på att minska antalet människor som söker sig till respektive land.

  På samma sätt påminner den tyska problematiken med utvisningar mycket om den svenska. Enligt SVT:s Uppdrag granskning släpps 75 procent av dem som dömts till utvisning efter avtjänat straff på fri fot. Av 190 personer som är dömda till utvisning vet inte polisen var 51 av dessa befinner sig. I likhet med Tyskland måste staten vara säker på att en utvisning är möjlig för att kunna hålla en person i förvar.

  Att hålla någon inlåst är en stor frihetsinskränkning. Samtidigt är det problematiskt att det utan påföljd går att strunta i att anmäla sig till polisen om man har ett utvisningsbeslut. Frågan om straffbarhet borde därför prövas. Om nu inte politikerna vill att den tyska debatten och dess förslag ska nå ändå hit, förstås.

  Annons

  Angela Merkel flankerad av Thomas de Maizière och Heiko Maas.

  Foto: Michael Kappeler / TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X