Annons

Tysk tillväxt bekräftas

Tysklands bruttonationalprodukt växte med 0,3 procent under årets andra kvartal jämfört med kvartalet före, enligt reviderad officiell statistik.

Reuters, TT
Publicerad

Merparten av den väntade BNP-tillväxten härrörde från en mer positiv utveckling för utrikeshandeln, men en ökad inhemsk konsumtion bidrog också till uppgången.

Statistiken bekräftar att den tyska ekonomin, Europas största, under årets andra kvartal tog sig ur den djupaste recessionen sedan andra världskriget.

Annons
Annons
Annons