Martin Lagerholm:Tysk romantik blandade makt med fantasi

Med upplysningen kom en känsla av obehag inför en rationell och trivial värld. Rüdiger Safran­ski ger i sin nya bok en god bild av de tyska romantikernas svar på ”avförtrollningen” och den svärmiska kraft som skapade såväl luftslott som ruiner.

Publicerad
Annons

Den period i den idealistiska tanketraditionen som kanske mest genomgripande sökt de yttersta konsekvenserna av dualismen mellan den subjektiva anden och den empiriskt objektiva materian är den romantiska epoken, som i Tyskland nådde sin höjdpunkt för 200 år sedan, men vars återklanger genljuder än idag. Namn som Schlegel, Wackenroder, Novalis och Tieck kom under ett par årtionden att mobilisera fantasin som något betydligt större och viktigare än blott och bart lyxbehov och förgyllare av tillvaron. Nej, för de här skön­andarna utgjorde det romantiska synsättet själva kärnan i förståelsen för och uppfattningen av människans innersta drivkrafter och det skapande livets sanna mekanismer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons