Annons
X
Annons
X

Tysk politik ökar utsläppen av koldioxid

REPLIK | KÄRNKRAFT

Lise Nordin påstår på Brännpunkt 5/7 att Tyskland som är Europas största industrination beslutat att all kärnkraft ska vara avvecklad inom tio år och att i stället bygga sin välfärd kring förnybara energislag.

Tyvärr upplyser inte debattören om det faktum att Tyskland redan bygger och planerar 21 fossila kolkraftverk och 24 fossila gaskraftverk för att ersätta kärnkraften samt kunna reglera 12 planerade vindkraftparker.

Den tillkommande vindkraften ger en baseffektreserv motsvarande endast några procent av den som försvinner i och med en snabbavveckling av den tyska kärnkraften. I de diskussioner som förevarit mellan den tyska vetenskapsakademien och de europeiska akademiernas (EASACs) energipanel har framkommit att Tyskland också måste räkna med import av el, speciellt av nordisk vattenkraftsel, för att ytterligare kunna reglera sin vindkraft.

Annons
X

Om hela EU följde det tyska exemplet att snabbavveckla kärnkraften skulle EU:s utsläpp av koldioxid öka med 20 procent jämfört med dagens nivå tvärs emot EU:s målsättning att minska utsläppen med 20 procent fram till 2020.

Är det vad debattören eftersträvar?

HARRY FRANK

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ordförande Tekniska klassen, Kungliga vetenskapsakademien

  SVEN KULLANDER

  ordförande EU-akademiernas energipanel

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X