Annons
X
Annons
X

”Tysk industri skapar fler jobb än svensk”

Industrins produktion i Tyskland har ökat medan den minskat i Sverige under de senaste fem åren. Skillnaden är ungefär 14 procent till Tysklands fördel, skriver två företrädare för industriföretag i en replik.

Mats Kinnwall och Anders Rune

Mats Kinnwall och Anders Rune Foto: Pressbilder

REPLIK | INDUSTRI

Daniel Lind på Jusek hävdade nyligen på SvD debatt att tysk industri tappat i konkurrenskraft vad gäller anläggningar i Tyskland och i ökad utsträckning bygger framgångarna på en ökad import av insatsvaror, som i sin tur sedan ingår i den tyska industriexporten. Ja, så har villkoren i för industrins fortsatta överlevnad i industrivärlden i allmänhet utvecklats, där en allt hårdare konkurrens på global basis gör att varje del i förädlingskedjan är utsatt för konkurrens. Det är förstås bara de delar som hållit måttet som finns kvar.

Att på denna grund döma ut den tyska industrins konkurrensförmåga förefaller däremot förhastat, särskilt som Lind samtidigt tycks mena att svensk industri inte genomgått/genomgår motsvarande omställning: Tysk och svensk tillverkningsindustri arbetar under samma internationella krav på framgångsrik konkurrens och anpassning till nya förutsättningar. En fråga Lind undviker är den om förutsättningarna för framgångsrik konkurrens skiljer sig på något avgörande sätt mellan Sverige och Tyskland.

Ett vanligt problem för forskningen, även den Lind hänvisar till, är att faktaunderlaget är dåligt uppdaterat. I Linds artikel slutar statistiken år 2010, mer än fem år sedan. Jämför vi industrins produktion i Sverige med den i Tyskland under de 5,5 år som gått sedan dess (till och med tredje kvartalet 2015) kan vi konstatera att produktionen i Tyskland sammantaget ökat medan den minskat i Sverige. Skillnaden är ungefär 14 procent till Tysklands fördel.

Annons
X

I Sverige har det blivit färre jobb i industrin i samma storleksordning som produktionen minskat. Samtidigt har de tyska industrijobben ökat med närmare 5 procent eller med över 300 000 och här finns ingen statistisk "chimär" för att citera Lind. Om Industrin i Tyskland behöver förbättra sin konkurrenskraft är det uppenbarligen ett behov som än mer gäller för industrin i Sverige.

Anders Rune

chefekonom Teknikföretagen

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Mats Kinnwall

  chefekonom Industriarbetsgivarna

  Annons
  Annons
  X

  Mats Kinnwall och Anders Rune

  Foto: Pressbilder Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X