Annons
X
Annons
X

Tydligt att S inte har lärt sig av historien

REPLIK | SBAB

Jennie Nilsson (S), menar att regeringen bör sänka statliga SBAB:s lönsamhet genom att tvinga bolaget att sänka sina bolåneräntor (Brännpunkt 7/4). Sällan har den socialdemokratiska ansvarslösheten varit tydligare. Förslaget innebär inte bara att staten aktivt skulle agera för att öka hushållens skuldsättning, det är också ett exempel på ansvarslös ägarpolitik.

Under Socialdemokraternas regeringstid användes SBAB för att bedriva en aggressiv utlåningspolitik som ledde till en osund skuldsättning för hushållen och därmed också ökad ekonomisk risk.

Att tvinga SBAB att sänka sina bolåneräntor och därmed även sin lönsamhet, riskerar att hota SBAB:s finansiella stabilitet. Då kan vi stå inför en finansiell kris i statens egen bank, vilket knappast är en ansvarsfull ägarpolitik.

Annons
X

I syfte att vinna enkla politiska poäng vill S alltså sätta statens egen bank i ett finansiellt utsatt läge och riskera att behöva skjuta till mer kapital från skattebetalarna. Det är inte att ta ansvar.

Alliansregeringen är en ansvarsfull ägare av SBAB och stödjer att bolaget utvecklar sin affärsmodell, bland annat genom att matcha den stora utlåningen med inlåning från privatpersoner och företag. I takt med att SBAB:s inlåning ökar kommer deras beroende av marknadsupplåning att minska. SBAB blir då en stabilare och förhoppningsvis lönsammare bank. Då finns möjligheter att uthålligt, och på affärsmässiga grunder, öka marknadsandelarna, till exempel med hjälp av attraktiva räntor på såväl sparkonton som bolån.

Det är tydligt att Socialdemokraterna och Jennie Nilsson inte lärt sig av varken historien eller omvärlden. SBAB har tidigare kritiserats för att ha bedrivit en aggressiv utlåning och på så sätt medverkat till såväl en osund skuldsättning hos hushållen som till en snabb prisstegring på bostäder. Och vad avser omvärlden räcker det att se vad som hände i USA när en politik liknande den som Jennie Nilsson föreslår bidrog till en av historiens största lånebubblor. Trots detta vill Jennie Nilsson göra samma misstag igen.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  JESSICA POLFJÄRD (M)

  gruppledare, näringsutskottet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X