Tydligt att Jackelén inte vill svara

Under strecket
Publicerad
Annons

Jag tvingas acceptera att Svenska kyrkans blivande ärkebiskop inte alltid vill bekänna färg (
Brännpunkt 23/10). Att hon gärna instämmer i den apostoliska trosbekännelsens ord, ”född av jungfru Maria”, står klart, vilket jag i och för sig aldrig betvivlat, men om hon därmed tror att Jesus verkligen föddes av en jungfru, alltså av en kvinna som aldrig haft sex, är inte gott att veta. Hon verkar i alla hänseenden inte anse att det är en väsentlig kristen fråga.

I ett par tidigare inlägg, senast
här på Brännpunkt, har jag därför försökt byta fokus. Den som till äventyrs inte tror att Maria blev gravid på övernaturligt vis, utan någon mans medverkan, är kanske inte heller benägen att tro att barnet ifråga är Gud förkroppsligad. Men det senare vore teologiskt mycket problematiskt. Endast Gud är ju värd tillbedjan, enligt kristen tro, och inte desto mindre har kristna i alla tider (inklusive 300-talets arianer) tillbett Jesus. Således borde kristna kunna enas åtminstone om detta: Jesus är värd tillbedjan eftersom han i objektiv mening är Gud. För att förvissa mig om att den blivande ärkebiskopen, sin vankelmodiga position angående jungfrufödelsen till trots, inte svävar på målet även i detta jämförelsevis viktigare avseende, efterlyste jag helt sonika ett förtydligande. Tror Antje Jackelén, Sveriges snart mest inflytelserika representant för kristen tro i allmänhet och lutherdom i synnerhet, att Jesus i objektiv mening är Gud?

Annons
Annons
Annons