Annons
X
Annons
X

Tydligt att Jackelén inte vill svara

SLUTREPLIK | JESUS

Antingen hade Maria sex innan hon födde Jesus eller också inte.
Martin Lembke

Jag tvingas acceptera att Svenska kyrkans blivande ärkebiskop inte alltid vill bekänna färg (
Brännpunkt 23/10). Att hon gärna instämmer i den apostoliska trosbekännelsens ord, ”född av jungfru Maria”, står klart, vilket jag i och för sig aldrig betvivlat, men om hon därmed tror att Jesus verkligen föddes av en jungfru, alltså av en kvinna som aldrig haft sex, är inte gott att veta. Hon verkar i alla hänseenden inte anse att det är en väsentlig kristen fråga.

I ett par tidigare inlägg, senast
här på Brännpunkt, har jag därför försökt byta fokus. Den som till äventyrs inte tror att Maria blev gravid på övernaturligt vis, utan någon mans medverkan, är kanske inte heller benägen att tro att barnet ifråga är Gud förkroppsligad. Men det senare vore teologiskt mycket problematiskt. Endast Gud är ju värd tillbedjan, enligt kristen tro, och inte desto mindre har kristna i alla tider (inklusive 300-talets arianer) tillbett Jesus. Således borde kristna kunna enas åtminstone om detta: Jesus är värd tillbedjan eftersom han i objektiv mening är Gud. För att förvissa mig om att den blivande ärkebiskopen, sin vankelmodiga position angående jungfrufödelsen till trots, inte svävar på målet även i detta jämförelsevis viktigare avseende, efterlyste jag helt sonika ett förtydligande. Tror Antje Jackelén, Sveriges snart mest inflytelserika representant för kristen tro i allmänhet och lutherdom i synnerhet, att Jesus i objektiv mening är Gud?

Annons
X

Kanske anser hon att inte heller denna fråga är väsentlig. Hennes replik innehåller i varje fall inget svar. Är hon kanske en så kallad antirealist (eller konstruktivist), alltså en som inte tror att det finns någon objektiv verklighet? Eller är hon kanske snarare av uppfattningen att varje ja- eller nej-fråga beträffande de gudomliga mysterierna riskerar att reducera den levande tron till cementerade åsikter? Det senare låter ju sympatiskt men kan knappast vara vad hon menar, även om hon vid upprepade tillfällen har uttryckt sig i de banorna. Antag nämligen att jag istället hade ställt frågan: Tror Jackelén att det är ett objektivt faktum att Gud existerar? Eller att Gud älskar oss? Jag vågar nästan lova att hon då hade gett ett rakt och tydligt svar.

Om vi dessutom går tillbaka till frågan om jungfrufödelsen måste vi ju acceptera de faktiska alternativen: Antingen hade Maria sex innan hon födde Jesus eller också inte. Det är ingen subtil tolkningsfråga eller falsk dikotomi – oavsett vilka antika litterära konstformer Matteus och Lukas må ha haft i åtanke. Att säga vilket av alternativen man finner troligast, eller måhända att man finner båda lika troliga, innebär naturligtvis inte att man reducerar vare sig jungfrufödelsen eller Jesustron till biologi. Vilken absurd tanke! Jackeléns ovilja att tala klarspråk måste rimligen bero på andra, eventuellt taktiska orsaker, om vilka jag inte vill spekulera.

Jag dristar mig till slut att ge en rekommendation. Jesus, sägs det, talade ständigt till folket i bilder och liknelser, ”men när han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt” (Mark 4:34). Det tycks vara en trend bland Svenska kyrkans främsta ämbetsbärare att ta fasta på det förra och försumma det senare. Poesi, metaforer, relationer och berättelser hellre än dogmatik, analys, principer och verklighet. Men Jesu lärjungar behöver bådadera. Beakta därför
Kyrkans tidnings ledarartikel härom veckan och tillsätt en bekännelsekommission för 2000-talet: ”ett arbete som bör undersöka var relativismens yttersta posteringar går för att man ska kunna kalla sig en kristen kyrka.” Det vore till gagn för Sveriges kristenhet om denna kommission inte endast inkluderade hermeneutiskt orienterade teologer utan också en och annan analytiskt sinnad filosof.

MARTIN LEMBKE

doktor i religionsfilosofi, Lunds universitet

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X