Annons
X
Annons
X

Tydligt att Enström spelar dubbelt

Försvarminister Karin Enströms ovilja att kalla Saudiarabien för dikatatur visar tydligt regeringens spel med dubbla kort. Å ena sidan talar de om vikten av att värna demokrati och mänskliga rättigheter, å andra sidan säljer de vapen till diktaturer, skriver Peter Rådberg (MP).

BRÄNNPUNKT | SAUDIARABIEN

Karin Enströms undflyende tyder på någon form av rädsla för att gå för långt i bedömningen av Saudiarabien.
Peter Rådberg

Försvarsminister Karin Enström tycker det är ett ”trubbigt instrument” att kalla Saudiarabien för en diktatur. Hon vägrade konsekvent under Ekots lördagsintervju 20/10 att nämna ordet diktatur när de pratade om Saudiarabien. ”Vi gör inte den typen av listor som delar in länder”, var Karin Enströms svar. Hon ville överhuvudtaget inte använda några ”etiketter” på några länder. Frågan är om hon anser Sverige vara en demokrati?

Saudiarabien är en av världens grymmaste diktaturer och begår en mängd övergrepp mot sin egen och sina grannländers befolkningar. Saudiarabien är inget gränsfall mellan diktatur och demokrati. Tydligare exempel på diktatur är svårt att hitta. När då Försvarsministern vägrar säga det självklara, så blir det till slut pinsamt.

Annons
X

Politiskt är det naturligtvis en katastrof för regeringen att ha en minister som inte vågar säga det självklara, det som alla redan vet. Samtidigt representerar hon precis den politik som regeringen bedriver just nu. Regeringen försöker spela med dubbla kort. Å ena sidan talar de om vikten av att värna demokrati och mänskliga rättigheter, å andra sidan säljer de vapen till diktaturer som Saudiarabien.

Karin Enströms undflyende tyder på någon form av rädsla för att gå för långt i bedömningen av Saudiarabien. Hon är troligtvis rädd för att det skulle bli svårare att gå vidare i affärsmässiga syften, som till exempel vapenexport om man tar ordet diktatur i sin mun. Därmed avslöjar hon att vapenförsäljning är viktigare för regeringen än att värna mänskliga rättigheter.

Den internationella vapenhandeln är en viktig drivkraft bakom militär upprustning, och bidrar därmed till krig och väpnade konflikter. Miljöpartiet vill avveckla den svenska och internationella vapenhandeln. Vi kräver ett omedelbart stopp för all vapenförsäljning till krigförande stater, konfliktområden, diktaturer och till stater som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Därför bör Sverige verka för en radikal svensk och global nedrustning, och för att resurser som idag förslösas på militär rustning omfördelas till insatser som kan förebygga krig och konflikter.

  Över hälften av svensk krigsmaterielexport under 2011 (56 procent) gick till 20 länder som den amerikanska organisationen Freedom House klassade som ickedemokratier/diktaturer.

  I regeringsdeklaration 2010; sa Fredrik Reinfeldt: ”Vi ska vara en tydlig kraft för en gemensam europeisk utrikespolitik som värnar och utvecklar demokrati, folkrätt och mänskliga fri- och rättigheter”, vilket han har upprepat i senare regeringsdeklarationer.

  I ljuset av vad försvarsminister Karin Enström sa i lördagsintervjun om Saudiarabien och vad statsministern har sagt om mänskliga fri- och rättigheter så hänger inte retoriken ihop med verkligheten.

  PETER RÅDBERG (MP)

  försvarspolitisk talesperson

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X