”Tydliga villkor viktigt för integration”

Carl Johan Sonesson (M) och Hampus Magnusson (M)
Carl Johan Sonesson (M) och Hampus Magnusson (M) Foto: Privat

Grunden i moderat politik är arbetslinjen – det bör vara grunden också i vår migrations- och integrationspolitik. Det är viktigt att vara tydlig med under vilka förutsättningar man kommer hit, vad som erbjuds och vad som förväntas, skriver Carl Johan Sonesson (M) och Hampus Magnusson (M).

Under strecket
Publicerad
Annons

Fler människor än på mycket länge är i dag på flykt, inom och utanför sina hemländer. Det ställer höga krav på olika former av hjälp, och på vår förmåga att möta de flyktingströmmar som når oss. Men också verka för att hjälparbetet delas av fler länder.

Moderaternas arbetsgrupp för ”Stärkt integration i ett öppet Sverige” har kommit med sin slutrapport inför partistämman i höst. Som politiker i Göteborg respektive Skåne, två regioner som tagit emot många asylsökande de senaste åren, välkomnar vi en diskussion kring hur och på vilka villkor Sverige kan möta de utmaningar landet står inför både vad gäller migration som integration. Vi inriktar oss då främst på kommunal och regional service, och hur denna hjälper och påverkas.

Annons
Annons
Annons