X
Annons
X

Tydliga bevis för Rumäniens agerande

I helgen uppmärksammade jag situationen för de hemlösa romer som tigger på Stockholms gator (Brännpunkt 30/11). Enligt socialförvaltningen kommer över 90 procent av dem från Rumänien. Det är en extrem överrepresentation. Länder som Ungern och Bulgarien har en romsk befolkning i samma storleksordning som Rumänien, men romerna där behöver inte tigga på våra gator.

Jag ville vara tydlig med anledningen till att så många av de hemlösa romerna kommer just från Rumänien, nämligen att den rumänska regeringen misslyckas med att ge sin romska minoritet samma rätt till utbildning, bostäder och jobbchanser som andra rumäner ges, och som romer ges i andra EU-länder.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X