Tydlig stimulans kan ge Sverige 100000 nya jobb

Det finns ett behov av omfattande åtgärder inom ramen för finanspolitiken. Med en tydlig finanspolitisk stimulans i storleksordningen 70 miljarder kan vi skapa cirka 100 000 nya jobb på bara några års tid. En sådan satsning skulle bidra till att arbetslösheten sjunker med 2 procentenheter. Det skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson, Åsa-Pia Järliden Bergström och Lars Ernsäter i årets konjunkturprognos.

Under strecket
Publicerad

LO-borgen i Stockholm.

Foto: HASSE HOLMBERG/SCANPIX
Annons

Enligt regeringens vårproposition är Sverige inne i en period av nio år med lågt resursutnyttjande. Räknat från 2008 innebär det att det dröjer ända till år 2017 innan svensk ekonomi på nytt är i balans. I detta läge föreslår regeringen satsningar på 3 miljarder. Vi menar att Sverige är i behov av en betydligt mer kraftfull politik och att ambitionerna måste öka väsentligt om den långvarigt höga arbetslösheten ska minskas annat än marginellt.

När vi idag presenterar vår konjunkturprognos föreslår vi därför ett kraftfullt stimulanspaket. Vårt förslag innebär en satsning på15 miljarder till hushållen, exempelvis genom höjd a-kassa och höjda barnbidrag.

Annons
Annons
Annons