Magnus Bremmer:Twitter kan förändra vårt sätt att berätta

Nättjänsten Twitter har lockat många att använda formen för litterärt berättande. Förutom romaner uppstyckade i max 140 tecken långa inlägg förekommer följetonger som utspelar sig i realtid, komprimerade dikter och mikroromaner – med blandat resultat.

Under strecket
Publicerad
Foto: Bertil Ericson/TT
Annons

När den franske konstkritikern och redaktören Félix Fénéon år 1906 började bidra till spalten för diversenotiser ( faits divers) i dagstidningen Le Matin, gjorde han det anonymt men med stil. Dessa små referat av vardagshändelser rubricerades, talande nog, som ”Nouvelles en trois lignes”, vilket kunde utläsas som antingen ”nyheter” eller ”noveller på tre rader”. För Fénéon blev nyhetsnotisen en litterär form. De kunde lyda: ”Antänd av hennes son, 5 år, flammade en lysraket upp under kjolen på Mme Roger, i Clichy: skadorna var ansenliga.” Eller: ”Det finns inte längre någon Gud för fyllbultarna. Kersilie från St Germain misstog fönstret för dörren: nu är hon död.” Någon vidare spridning av dessa miniatyrer tycktes Fénéon vara helt ointresserad av. Omtalad är hans koncist nekande respons på en konkret förfrågan om att bli publicerad: ”Jag strävar endast mot tystnad”. Först efter Fénéons död kunde notiserna, som hans fästmö klippt ut i smyg, ges ut i samlad form.

Det ironiska är att de idag är så tillgängliga som bara information i vår tid kan vara. Varje dag kan man via mikrobloggen Twitter, i mobilen eller på datorn, läsa två nya alster av Féneón. Hans ”Novels in Three Lines”, som de kallas här, råkade nämligen vara av det lämpliga omfånget att de får plats i ett sms, alltså inom de 140 tecken som mikrobloggens inlägg (eller tweets) är begränsade till. Fénéon själv skulle förstås ha förbannat hela saken. Men anonymitet är knappast vår tids dygd, och alltfler författare och poeter söker sig till sociala medier för att nå ut med sitt skrivande. Inte sällan med mindre väl dolda avsikter att marknadsföra författarskapet i en kanal som når nya läsare, men allt oftare också med ambitionen att skriva skönlitterärt i mikroformat.

Annons
Annons
Annons