Tvister mellan forskare utnyttjas

VETENSKAPLIGA LUCKOR När vetenskaplig oenighet utnyttjas av särintressen urholkas människors förtroende för forskare. Klimatdebatten är ett exempel. Politiker och forskare måste kraftsamla för att vända utvecklingen, skriver professor Peter Stenumgaard.

Under strecket
Publicerad
Annons

Segraren skriver historien” eller ”Med statistik kan man bevisa allt” är talesätt som går ut på att en godtycklig förutfattad uppfattning kan bevisas vara sann. För närvarande bevittnar vi en vetenskaplig strid när det gäller huvudorsaken till den globala uppvärmningen. Forskare är delade i två läger som dragit diametralt motsatta slutsatser ur
samma vetenskapliga underlag.

Annons
Annons
Annons