Tvist om EU:s nya finanstillsyn löst

Efter mycket möda och stort besvär har olika EU-krafter enats om hur Europas finansmarknader ska övervakas framöver.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

På torsdagen kunde förhandlare från EU-kommissionen, EU-parlamentet och den nuvarande EU-ordföranden Belgien ta i hand på hur finanstillsynen ska se ut. Finanskrisen har uppenbarat stora brister i dagens system, där nationella myndigheter ansvarar för tillsynen, trots att mycket av finansverksamheten är gränsöverskridande.

Nu inrättas tre myndigheter på EU-nivå som ska övervaka bank-, försäkrings- och värdepappersmarknaderna. Dessutom skapas ett systemriskråd med uppgift att slå larm när hot mot det finansiella systemet upptäcks. Den dagliga tillsynen kommer fortfarande att skötas på nationell nivå, alltså av Finansinspektionen och dess motsvarigheter i EU-länderna.

Annons
Annons
Annons