Annons

Tvingande regler för betalning kan skada företagare

Marknadens aktörer är mest lämpade att avgöra frågor om avtal sinsemellan. Vi ser därför problem med att S, V, MP och SD gemensamt nu vill tvinga fram ny lagstiftning på området. Vi befarar att oppositionens beslut kan komma att leda till ett försämrat, och inte ett förstärkt, företagarskydd. Det skriver justitieminister Beatrice Ask (M) och näringsminister Annie Lööf (C) tillsammans.

Under strecket
Publicerad

På onsdagen behandlade riksdagen regeringens proposition som syftar till att motverka sena betalningar och långa avtalade betalningstider i näringslivet. Bland annat föreslog regeringen att betalning ska ske senast 30 dagar efter att krav framställs. I förhållanden mellan företag föreslogs längre betalningstider gälla endast om parterna uttryckligen godkänt det.

Syftet med förslaget var att tvinga fram en diskussion mellan avtalsparter om betalningstid inför ingåendet av ett avtal. Varje leverantör av varor eller tjänster får på så vis klart för sig vilka betalningstider som ska gälla och kan välja om de vill ingå avtal på de villkoren. Förslagen genomför ett EU-direktiv, som syftar till att skapa ett gott småföretagarskydd samtidigt som avtalsfriheten värnas.

Annons
Annons
Annons