Annons

Tvinga mig inte att bli brottsoffer mot min vilja

Under strecket
Publicerad

På Brännpunkt 9/4 kunde vi läsa en artikel där författarna vill göra sexsäljare till brottsoffer. Reaktionerna blev starka, vilket jag ser som positivt. Som sexsäljare vill jag gärna delge mina åsikter i frågan. Märk väl att detta endast är mina personliga åsikter och ingen talan för alla som säljer sex.

Gudrun Schyman, en av de som undertecknat artikeln har tidigare varit inne på brottsofferförslaget och fick inte heller då någon positiv respons av allmänheten. I aktuell artikel åberopas en undersökning utan hänvisning, där det påstås att 89 % av de tillfrågade prostituerade vill lämna prostitutionen. Vilken är undersökningen? När gjordes den? Var gjordes den? Vilka prostituerade tillfrågades och hur många tillfrågades?

Annons
Annons
Annons