Annons

Docent: Ingen nytta med kravlösa utbildningar

Universitetsstudier är i sig inget självändamål och det är tveksamt om arbetsmarknaden verkligen behöver de allmänna men kravlösa utbildningar som finns runt om i landet just för att de är förhållandevis billiga. Skapa i stället moduler som i sig kan vara en grund för både arbete och vidare studier, skriver docent Kjell Magnusson, f d universitetslektor vid Uppsala universitet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Yvonne Åsell
Foto: Yvonne Åsell
Foto: Yvonne Åsell

Fredrik Christensson har rätt i att högre utbildning i Sverige måste bli bättre (6/9). Han pekar också på huvudproblemen: den alltför långa studietiden, utbildningens kvalitet och den svaga kopplingen till arbetsmarknaden. Christensson har även rätt i att finansieringen av högre studier på olika sätt är problematisk.

Annons
Annons
Annons