Annons

”Tveksamt med statligt stöd till robotkluster”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det finns tyvärr inget stöd i den vetenskapliga litteraturen för att det danska robotklustret med sitt ursprung i Odense har skapats tack vare statliga stöd för entreprenörskap och nya innovativa företag. Det skriver tre professorer i en replik.

Under strecket
Publicerad

Leichsenring och Bolmsjö (SvD 30/12) efterfrågar förnyade satsningar på svenska ”robotkluster”, motiverat av den danska robotindustrins framväxt. De beskriver denna framväxt som ett resultat av ”statliga stöd för entreprenörskap och nya innovativa företag, samt samarbete mellan forskning och industri”. Denna beskrivning är dock felaktig och illustrerar vikten av att skilja på ”kluster” och ”klusterinitiativ”, och framför allt behovet att utvärdera statliga stöd för entreprenörskap och nya innovativa företag.

Ett kluster består av en geografisk koncentration av företag (producenter, leverantörer, kunder, stödjande industri) inom relaterade verksamheter som gynnas av varandra. Sådana kluster tenderar att växa fram över tid, oftast med bas i avknoppningar från större ”ankarföretag”. Närheten till universitet och en större regional arbetsmarknad är ofta centralt. Genom att företag i kluster såväl konkurrerar som samarbetar stärks deras konkurrenskraft. Konkurrensen fungerar som en katalysator som stimulerar företagen att förbättra produkter och processer, att tävla om anställda, samt att söka produktiva samarbeten med leverantörer, kunder och andra aktörer.

Annons
Annons
Annons