Tveksam vinst med ekolantbruk

Det ekologiska idealet inom lantbruket bygger på en ideologisk och naturromantisk syn och forskningen har haft mycket svårt att belägga ekoproduktionens alla påstådda fördelar. Lantbrukets miljömål nås bättre med riktat stöd till vanligt jordbruk än med satsningar på ekologisk produktion, menar företrädare för Sveriges lantbruksuniversitet.

Under strecket
Publicerad
Forskningen visar att de miljömål som rör lantbruket bättre nås med hjälp av stöd till problemorienterade åtgärder i vårt ”vanliga” lantbruk än att ge stöd till ekologiska produktionsmetoder, skriver forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Forskningen visar att de miljömål som rör lantbruket bättre nås med hjälp av stöd till problemorienterade åtgärder i vårt ”vanliga” lantbruk än att ge stöd till ekologiska produktionsmetoder, skriver forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT
Annons

Ersättningen till det ekologiska lantbruket är ett av de allra största svenska miljöstöden och vi uppmanas alla att köpa ekologiskt. Motivet är att produktionen anses vara mer resurshushållande, mer miljövänlig och erbjuder djuren bättre förhållanden jämfört med den ”vanliga” lantbruksproduktionen. Men är det verkligen så?

Framväxten av det ekologiska lantbruket är i många stycken speciell. Företrädarna lät oss förstå att om man avstår från användning av jordbrukets kanske viktigaste produktionsmedel, handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel, så skulle produktionen bli mer uthållig i ett brett och långt perspektiv. Det speciella var att satsningarna på det ekologiska lantbruket hade en mycket bräcklig vetenskaplig grund. En ideologisk och naturromantisk syn vägledde och detta tycktes räcka för att få politiker och journalister att nappa på konceptet.

Annons
Annons
Annons