Annons

Tvärstopp för satsning på cykelbanor

Tio års satsningar på bättre och säkrare villkor för Stockholms cyklister har lett till att cykelolyckorna blivit relativt sett färre. Men det senaste året har budgetanslagen till nya cykelbanor dragits ner till en tiondedel av tidigare satsningar.

Publicerad
Foto: ROBERT HENRIKSSON

Från ett budgetläge där 50–60 miljoner per år gick till cykelinvesteringar i innerstaden får trafikkontoret nu klara sig med 5–10 miljoner.

Foto: ROBERT HENRIKSSON Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons