Annons
X
Annons
X

”Tvång att ta emot flyktingar löser inte problemen”

När regeringen nu föreslår ett kommunalt tvång att ta emot flyktingar så löser det i praktiken inget problem. Det som behövs är lediga bostäder, skriver de båda kommunpolitikerna Mats Gerdau (M), Nacka, och Leif Gripestam (M), Täby.

(uppdaterad)
Mats Gerdau och Leif Gripestam
Mats Gerdau och Leif Gripestam Foto: Pressbild, Jonna Thomasson

DEBATT | FLYKTINGMOTTAGANDET

Debatten om flyktingmottagande i Sverige behöver nyanseras. Bilden av att vissa kommuner tar emot alla nyanlända och att andra varken vill eller tar emot några alls stämmer inte. Utgår man från en fiktiv verklighet blir också lösningarna fel.

Fakta är att 277 av landets 290 kommuner har avtal med Migrationsverket om att ta emot flyktingar, men samtliga kommuner hjälper till. Bara i år har flera kommuner i Stockholmsregionen både tre- och fyrdubblat sitt mottagande för att bidra till att de som nu flyr för sina liv ska få en trygg tillvaro. Detta oavsett partifärg på kommunledningen.

Vad som inte framkommer i debatten är att det är skillnad på att ta emot flyktingar och att flyktingar frivilligt väljer att bosätta sig i en kommun. Nu klumpas dessa ihop friskt och det är därför det ofta finns felaktig statistik om att vissa kommuner ”tar emot” fler. Drygt 80 procent av flyktingarna ordnar sitt boende själva, hos anhöriga eller bekanta. Resten, 20 procent, bor på Migrationsverkets anläggningsboenden. Det är dessa som sedan kommunplaceras och som ”tas emot” och kommunen ska ordna bostad åt.

Annons
X

När regeringen pratar om ”rättvis fördelning” så blir konsekvensen att alla flyktingar ska placeras ut enligt direktiv från en myndighet. Även de som kan lösa sitt boende själva. Den formen av kommunarrest hör inte hemma i ett demokratiskt och fritt samhälle. Dessutom skulle det sannolikt leda till att fler flyktingar går under jorden och bor där de själva vill, inte där politiker vill att de ska bo.

**Vi moderater står upp för människors rätt **att bestämma över sitt eget liv. Människor har en inneboende drivkraft att ordna sin tillvaro, det är bra. Därför behövs mindre av politisk styrning och mer möjligheter för att få både den första bostaden och det första jobbet.

När regeringen nu föreslår ett kommunalt tvång att ta emot flyktingar så löser det i praktiken inget problem, eftersom alla redan hjälper till. Det liknas bäst med att slå in en öppen dörr. Tvång bör användas sparsamt och när det är absolut nödvändigt och så är det bevisligen inte nu.

Det som saknas hos kommunerna är inte vilja, utan lediga bostäder. I Stockholmsregionen är bostadsbristen akut, inte bara för flyktingar. En halv miljon människor står i bostadsförmedlingens kö. En ny tvångslagstiftning ger inga nya bostäder. I stället krävs ett batteri av åtgärder på bostadsområdet, för att det ska vara möjligt att ta emot fler. Detta gäller både inrikes födda och invandrare likväl som flyktingar. Här står regeringen handfallen.

Det är uppseendeväckande att regeringen blundar för bostadsbristen, trots att den är grundläggande för ett bra mottagande. Utan ordentligt tak över huvudet, hur ska integrationen då gå till? Att sova i gymnastikhallar eller andra tillfälliga boenden lägger inte grunden för en bra och långsiktig integration i Sverige.

**Menar vi allvar med ett **generöst flyktingmottagande så måste behovet av bostäder lösas. Att bostadsministern inte var med på regeringens presskonferens för ökat flyktingmottagande är talande. Hitintills har han bara presenterat förslag för att korta byggprocessen med ca 4 månader när det idag ofta tar 8-9 år att uppföra bostäder, från idé till nyckelfärdigt.

Vi är flera kommuner som har mycket offensiva byggplaner. Nacka planerar till exempel för 20 000 nya lägenheter och Täby över 10 000. Höga skatter på byggande, omständiga plan- och byggregler, olika typer av överklagande i olika rättsinstanser samt riksintressen som ska beaktas lägger krokben för byggherrar, förlänger byggtiderna och gör det dyrare att bygga. Därför kommer det ta många år innan de planerade bostäderna är färdigställda.

**Varför inte göra bostadsbyggande **till ett överordnat riksintresse? Gör det enklare att få tillfälliga bygglov för att snabbt skapa fler bostäder. Med en rimlig prismekanism för hyresmarknaden kommer markandens aktörer lockas att bygga mer. Man bör överväga den tyska modellen, att kunna gå direkt från översiktsplan till bygglov utan mellanliggande omfattande detaljplanearbete, i vissa fall. Man måste kunna göra avsteg från tillgänglighets- och bullerkrav om kostnaderna ska minska. På så sätt kan vi få fram fler nya bostäder snabbare.

Regeringen säger sig vara en samarbetsregering, men agerar i konfrontation och försöker skapa motsättningar som inte finns. De ställer kommun mot kommun och pekar finger åt vissa kommuner, ofta framgångsrika moderatledda sådana, men duckar för de verkliga utmaningarna.

Sverige behöver en riktig politik för att lösa de verkliga samhällsproblemen med mottagande och integration. Rätt hanterat kan detta vara en stor möjlighet för Sverige.

Mats Gerdau (M)

kommunstyrelsens ordförande i Nacka

Leif Gripestam (M)

kommunstyrelsens ordförande i Täby

Annons

Mats Gerdau och Leif Gripestam

Foto: Pressbild, Jonna Thomasson Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X