X
Annons
X

Tvååringar nya riskgruppen

Även barn under tre år kommer nu att massvaccineras mot svininfluensa. Inom en vecka väntas Läkemedelsverket göra en omprövning av gällande regler på området. Det innebär sannolikt att alla barn mellan sex månader och tre år kommer att ingå i den allmänna vaccineringen mot svininfluensa.

undefined
Foto: FRED CHARTRAND/AP

Hittills har föräldrar med barn under tre år avråtts från vaccinering med hänvisning till att det saknats kunskap om biverkningar i denna grupp. Bara barn som tillhört någon av de medicinska riskgrupperna har rekommenderats att vaccinera sig. Nu visar preliminära data från den första vaccinstudien på 50-talet barn i denna åldersgrupp att biverkningsrisken inte är högre här än i andra grupper.

Foto: FRED CHARTRAND/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X