Annons

Två Södergranfynd

SANATORIETEXTER Bland Edith Södergrans kvarlämnade skrivhäften finns två texter som hittills inte uppmärksammats, trots deras uppenbart litterära karaktär. SvD publicerar här för första gången dessa tidigare otryckta texter, översatta och introducerade av Jonas Ellerström och Agneta Rahikainen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Det bästa sättet att gömma något är att placera det i öppen dager. Edgar Allan Poes exempel var ett stulet brev, och ett annat är de två tidigare inte uppmärksammade texter av Edith Södergran som vi hittat i välkända dokument.

Södergrans skrivhäften och övningsböcker från skilda tider, som förvaras av Svenska Litteratursällskapet i Helsingfors, har länge utnyttjats av litteraturforskningen. Det mest kända fyndet från det studium som ägnats dem är de huvudsakligen tyskspråkiga dikterna från skoltiden i S:t Petersburg 1907–09. De publicerades första gången 1961 och finns till största delen tillgängliga i översättning i ”Vaxdukshäftet” (1997).

Annons
Annons
Annons