Två lagar förbjuder FRA att spana mot medborgarna

De ändamål som riksdagen har beslutat för försvarsunderrät­telseverksamheten är desamma, alldeles oavsett var signalspaningen för dessa ändamål sker. I etern eller i kabel. Detta tycker jag är helt rätt, eftersom skyddet för den enskilde ska vara lika oavsett var signalspaningen äger rum.

Under strecket
Publicerad
Annons

Ändamålen för vilka signalspaning får ske har för FRA:s uppdragsgivares del sedan den 1 oktober 2007 begränsats betydligt. Det fanns tidigare ett bredare signalspaningsmandat angivet i FRA:s instruktion. Detta är borta. Det anser jag är bra, eftersom riksdagens och regeringens styrning av vår verksamhet nu blivit mycket tydligare.

Birgitta Ohlsson kräver inte att det ska föreligga brottmisstanke när FRA spanar i etern. Men tydligen ska detta krav fortfarande gälla vid kabelspaning. Därmed kvarstår frågan om det ska krävas brottsmisstanke även vid kabelspaning.

Annons
Annons
Annons