Två goda år - men snart är kulmen nådd

Två goda år kröner konjunkturuppgången och följs sedan av ett hyggligt 2006. Det gäller både Sverige och globalt, även om flera betydande risker finns i världsekonomin.

Under strecket
Publicerad
Annons

Jörgen Appelgren
Så bedömer storbanken Nordea utsikterna i sin senaste analys, med huvudrubriken ”underbart är kort”.
I den positiva grundbilden finns hela tiden risken för nya terrorhandlingar och oljeprischocker. Det finns också en viss risk att Kina inte klarar sin ”mjuklandning” av ekonomin. En annan osäkerhetsfaktor är att en rad i-länder fått högt uppskruvade huspriser efter de senaste årens extremt låga ränteläge, sammanfattade Nordeas chefsekonom Jörgen Appelgren när prognosen presenterades i går.

Jämfört med den förra prognosen från i maj har bankens ekonomer ytterligare höjt sina förväntningar på den globala tillväxten i år - framför allt för Japans del. Men redan nästa år börjar tillväxten dala, globalt sett.
För Sveriges del blir tillväxten mer än 3 procent både i år och nästa år, enligt Nordeas prognos. Den svenska exporten går ”överraskande starkt” i vissa sektorer som fordon och telekom. Investeringarna vänder upp och sysselsättningen väntas stiga nästa år. Med minskande arbetslöshet
(prognosen är 5,3 procent under 2005) stimuleras den inhemska efterfrågan. Dessutom väntas regeringen föra en expansiv finanspolitik inför valet 2006.
Det finns enligt Jörgen Appelgren en uppenbar risk att ”skattesänkningarna blir för stora och att regeringen överger sitt budgetmål om 2 procents överskott över konjunkturcykeln”, trots den goda tillväxten.
Riksbanken står dock inför ett dilemma, enligt Nordeas resonemang. Å ena sidan är inflationstrycket lågt, löneutvecklingen måttlig och produktiviteten ”ovanligt hög”. Å andra sidan finns en risk att fortsatt låg ränta driver upp de svenska hushållens bostadsupplåning till ännu högre nivåer, och då ökar risken för problem den dag räntan höjs och huspriserna börjar sjunka.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons