Annons
X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Två bussar per dag gör ingen bostadskarriär

Samma dag som IMF vid sitt årliga besök rekommenderar Sverige att avreglera hyresmarknaden håller Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna seminarium om hyresreglering och välfärd. Precis som IMF talar man om hur avgörande urbanisering och rörlighet är för tillväxt och välstånd. När Handelskammarens vd Maria Rankka har illustrerat inflyttningstakten i Stockholms län med två fulla SL-bussar om dagen, är det uppenbart att dagens tema har något akut angeläget över sig.

Det är inte bara unga drömmar om att bli programledare i radio eller tv som lockar människor att lämna landsbygden för staden och småstaden för storstaden. Utvecklingen drivs av specialisering, en process som berör långt fler än ambitiösa media- och kommunikationselever. Från specialisering av produkter är nästa steg i utvecklingen att vi gör detsamma med tjänster. Nationalekonom Magnus Henrekson beskriver att det är naturligt att allt fler söker sig till städerna, där flest tjänster utvecklas, säljs och köps.

I IMF:s rapport problematiserar man den svenska hyresregleringen som i jämförelse med andra länder framstår som en kvarleva från
Jurassic Park. Medan Sverige behöll regleringen efter Andra världskriget var andra länder snabba att avskaffa den och jämförliga länder som Norge och Finland har i dag en vida rörligare bostadsmarknad än Sverige.

Annons
X

När priserna på boendet inte tillåts variera efter utbud och efterfrågan sätts marknadssignalerna ur spel och varken hyreshus eller bostadsrätter byggs i tillräcklig utsträckning. Enligt Stockholms handelskammare finns ett underskott på 91000 bostäder i Stockholms län. Det är något som inte fungerar.

Sonny Modig, vd i MKB, har kommit ut som marknadshyrornas främsta förespråkare. På samma seminarium beskriver han hur relativt låga hyror på attraktiva MKB-lägenheter gör att hyresgäster som mycket väl skulle kunna söka sig till nybyggda och dyrare lägenheter istället stannar kvar och krampaktigt håller fast vid sina hyreskontrakt. När få lämnar bolagets bostadsbestånd blir det bara några få som får flytta in.

Sonny Modig gör också klokt i att förklara hur regleringen gör det mycket svårt att driva bostadsbolag. Kan man inte sätta varierande hyror som speglar efterfrågan blir det omöjligt att lyckas. ”Man kan aldrig tvinga företag att göra dåliga affärer”, säger Modig och tillägger ”inte ens kommunala bolag”.

Med hyresregleringar blir det just så och Modigs förklaring är lika enkel som talande.

Trots att hyresregleringen har skänkt oss stagnation, svarta marknader och bostadsbrist verkar få politiker lockas att problematisera och debattera den.

Det blir den kommunala MKB-chefen Sonny Modig som säger vad politikerna inte törs.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X