Annons

Tv-sponsring är en form av kundkontakt Öppna ögonen för dold alkoholism Jobb åt alla med 35 timmars arbetsvecka Olämpligt att Nestle sponsrar Tjejmilen

Under strecket
Publicerad

Syftet med AMF Pensions sponsring av fotbollsmatcher är inte att få in pensionärer i svenska landslaget (Synpunkt 10/9), även om det kunde vara trevligt. AMF Pension har de lägsta driftskostnaderna av alla svenska livförsäkringsbolag som säljer pensionslösningar. Bland annat beror det på att vi har få medarbetare - 160 årsanställda - alla i ett kontor. Men vi måste kommunicera med kunderna. Och tv-sponsring är ett sätt. Ju fler som pensionssparar i AMF Pension och delar på kostnaderna, desto lägre kan avgifterna bli. Vi sponsrar fotboll i SVT därför att vi tycker det är ett trevligt sätt att påminna om att vi finns, så att vi också kan fortsätta med våra låga avgifter. Det finns alkoholister i Sverige. Ungefär så långt brukar de flesta hålla med. De flesta alkoholister vet inte om att de är just alkoholister. Ungefär här börjar de flesta säga emot. Alkoholisterna finns mitt ibland oss, om du ser dig omkring. De är fäder, mödrar, bröder, systrar, kusiner, grannar, vänner - de är som du och jag! De sköter sina jobb, betalar sina räkningar, köper julklappar till barnen. De upplevs som duktiga och skötsamma personer. Men alkoholen finns där, efter jobbet, efter shoppingturen, efter veckostädningen. Stressen stiger. Pressen stiger. Alkoholanvändandet stiger. Men så länge de sköter sina vardagsbestyr är de ju inte alkoholister - eller? Den dolda alkoholismen är ett stort problem i dagens samhälle. Och den kommer att förbli det om vi inte öppnar ögonen och ser problemet. Jag anser att vi arbetar alldeles för mycket i Sverige, alltfler medborgare i vårt land blir sjuka på grund av stress och för mycket arbete. Den svenska regeringen måste våga ta steget och besluta om en stegvis nedtrappning av den svenska arbetstiden för att rädda folkhälsan. Den svenska fackföreningsrörelsen måste också enligt min uppfattning driva kampen för en arbetstidsförkortning mycket hårdare, jag tycker att det verkar som om frågan om en arbetstidsförkortning inte prioriteras av facken. Jag är alldeles övertygad om att en mycket stor majoritet av LO- medlemmarna stöder en arbetstidsförkortning. Målet måste vara att veckoarbetstiden kortas med minst fem timmar, så att vi i Sverige får 35 timmars arbetsvecka. I Frankrike har 35 timmarsveckan blivit lyckad. Om vi kortar veckoarbetstiden och börjar dela på jobben tror jag att arbetslösheten kommer att minska kraftigt. Livet består av så mycket mer än arbete. Vi tycker att det är mycket märkligt att Tjejmilen låtit sig sponsras av Nestle! Under vår aktion: ”Bojkotta Nestle” på Gärdet söndagen den 31 augusti möttes vi av många tjejmilare och deras anhöriga, som samtyckte och ställde sig undrande inför att just Nestle är en av sponsorerna till Tjejmilen. De borde inte få vara med i det här sammanhanget! uttalades av många i olika personer. Sen många år så förekommer det bland konsumenter en världsomfattande bojkott av Nestles varor på grund av deras oetiska marknadsföring av bröstmjölksersättning, som främst drabbar barnen i tredje världen. Även här i Norden och inte minst i Sverige har företaget ådragit sig anmälningar till Socialstyrelsen och Konsumentverket för att man inte följer WHO:s, Världshälsoorganisationens, etiska marknads- föringskod. Företaget gör nu allt för att ”tvätta sitt namn” och komma in på marknaden i Sverige. Då är det för dem tydligen ett utmärkt sätt att synas med sitt företagsnamn i familjära sammanhang. Inför planeringen av nästa års Tjejmil önskar vi inom Amningshjälpen och Nordisk arbetsgrupp för internationella amningsfrågor att Tjejmilen söker sig andra sponsorer än det högst tvivelaktiga Nestle!

Ingvar Skeberg
Joackim Karlsson
Jonas Andersson
Ingalill Swanström
Eva Lockner

Annons
Annons
Annons