X
Annons
X

Tv-mottagning i dator är enkelt att kolla

Med Radiotjänsts tolkning kan man inte bli fri från tv-avgiften med mindre än att välja bort all elektroniskt förmedlad kommunikation. Det är dags för SVT och Radiotjänst att dra tillbaka den omstridda tolkningen, skriver professor Gunnar Karlsson, KTH.

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat en dom efter en överklagan av radio- och tv-avgiften enligt lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Kammarrätten avslår överklagan. I domen upprepas ett gravt fel som förvaltningsrätten i Luleå tidigare gjort i den överklagade domen.

I lagen står att en tv-mottagare är en ”teknisk utrustning som är avsedd att ta emot […] tv-program”. Frågan är om en dator är en tv-mottagare? (Jag skiljer inte på olika typer av datorer såsom persondatorer, datorplattor och smarta mobiltelefoner.) Det står alltså specifikt tv-program, inte data i allmänhet (även om utrustningen kan användas för annat).

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X