Tv-mottagning i dator är enkelt att kolla

Med Radiotjänsts tolkning kan man inte bli fri från tv-avgiften med mindre än att välja bort all elektroniskt förmedlad kommunikation. Det är dags för SVT och Radiotjänst att dra tillbaka den omstridda tolkningen, skriver professor Gunnar Karlsson, KTH.

Under strecket
Publicerad
Annons

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat en dom efter en överklagan av radio- och tv-avgiften enligt lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Kammarrätten avslår överklagan. I domen upprepas ett gravt fel som förvaltningsrätten i Luleå tidigare gjort i den överklagade domen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons