X
Annons
X

Tv-licenslagen speglar inte dagens teknik

Radiotjänst och SVT bör inför ett lösenordssystem för SVT Play för dem som har betalat tv-avgiften i stället för att tvinga alla som använder Internet i hemmet att betala en avgift, skriver doktoranden Erik Widman.

Radio och tv-licensavgiften har en lång historia i Sverige. Så tidigt som 1907 infördes en avgift för bruk av radioanläggning och utvidgades till television 1956 då tv:n gjorde sitt intåg i de svenska hemmen. I slutet av 80-talet tog Radiotjänst i Kiruna AB över administrationen och faktureringen av tv-avgiften från dåvarande Televerket och sedan 1990 har det bara funnits en slags tv-avgift, för innehav av tv-mottagare. Denna finansiering av Public Service-radio och -tv fungerade bra i det analoga förflutna men fungerar inte i nutidens digitala värld.

I och med att tv-sändningar blev tillgängliga på Internet har Radiotjänst ändrat den tekniska definitionen av tv-mottagare till att omfatta datorer, surfplattor, och smarttelefoner för att öka licensintäkterna. I lag 1989:41 andra stycket om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst definieras tv-mottagare som ”en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål.” Definitionen är för bred och tvetydig för dagens teknik och kan omfatta nästan all teknisk utrustning i samhället.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X