Annons
X
Annons
X

Tv-brus bra för barn med ADHD

Brus hjälper barn med ADHD att koncentrera sig och ­minnas bättre. Det visar en doktorsavhandling från Stockholms universitet. Forskarna har använt brusljud taget från ”myrornas krig” på tv.

Forskaren Göran Söderlund.
Forskaren Göran Söderlund.

Göran Söderlund, doktor på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, har gett sig ut på skolor och testat minnes­förmågan hos pojkar i åldrarna nio till tolv år, där hälften hade diagnosen ADHD. Pojkarna fick höra ett antal meningar utan brus, och sedan ytterligare ett antal med brus. Ljudet var på en jämn nivå och ganska hög nivå (80 decibel).

–Jag använde en vanlig cd-spelare som ljudkälla. Bruset är från ”myrornas krig” på tv. Det spelade jag in hos en kompis med en tv som var gammal nog att inte koppla bort bruset efter några sekunder, säger Göran Söderlund.

När pojkarna testades visade det sig att de med ADHD hade klart lättare att minnas vad de hört då bruset hade varit i bakgrunden. De kom ihåg fem procent mer med brus än utan.

Annons
X

Barnen utan ADHD presterade tvärtom bättre utan brus.

Göran Söderlund märkte tidigt åt vilket håll resultatet pekade, men tyckte ändå att det var förvånande. En tidig hypotes var nämligen att det skulle vara precis tvärtom när det gäller barn med ADHD: att de istället skulle få sämre resultat med bakgrundsljud. Detta eftersom all tidigare forskning visar att ADHD-barn lätt störs i miljöer med mycket ljud.

Förklaringen, enligt Göran ­Söderlund och Sverker Sikström vid Lunds universitet som ligger bakom forskningen, ligger hos hjärnans signalsubstans dopamin. Ämnet styr aktiviteten i hjärnan. Barn med ADHD har en låg grad av dopamin och därför också lägre hjärnaktivitet. Forskarnas hypotes är att brusljudet verkar stimulerande för dem, ökar dopaminnivån, och gör att de kan koncentrera sig bättre.

–En teori är att det är därför som barn med AHDH ofta har svårt att sitta still, och för mycket ljud. Det kan bero på att de är understimulerade, och hyper­aktivitet blir ett sätt att öka aktivitetsnivån, säger Göran Söderlund.

Han hoppas nu att forskningen ska bidra till att man hittar mer individanpassad skolmiljö, både för barn med och utan ADHD.

–Jag tror inte att man kommer att sitta i klassrummen med hörlurar som brusar. Däremot kanske eleverna kan få större möjlighet att påverka hur deras ljud­miljö ska vara.

Ann-Kristin Sandberg, ordförande i intresseorganisationen ­Atten­tion som verkar för människor med neuropsykiatriska funktionshinder, tycker att studiens resultat är intressant.

–Man är överens om att det finns en koppling mellan dopamin och ADHD. Studien kan göra kopplingen tydligare. Det finns fortfarande mycket att upptäcka kring hur en hjärna arbetar, men det här är ett steg på vägen, säger hon.

En artikel om doktorsavhandlingen har även publicerats i högt ansedda Psychological review, som är en vetenskaplig tidskrift inom psykologin.

Annons
Annons
X

Forskaren Göran Söderlund.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X