Annons

Tv-avgiften har överlevt sig själv

Att tvinga konsumenterna att betala en avgift trots att de kanske inte ens tar del av programutbudet är inte längre hållbart, skriver Lars Anders Johansson, Timbro.

Under strecket
Publicerad

Så har regeringspartierna enats om att den föråldrade finansieringsmodellen för public service-media skall bestå i minst sex år till. Det är Anders Borg som kört över de borgerliga småpartierna. Den så kallade tv-avgiften blev föråldrad i samband med att radio- och tv-marknaderna avreglerades. När tv- och radiomottagare kunde användas till annat än de statliga radio- och tv-bolagens programutbud blev det också orimligt att tvinga alla som hade en sådan att betala för dessas verksamhet. Tv-avgiften har kvarstått som ett slags alibi för att de statliga mediebolagen ska kunna upprätthålla illusionen om att verksamheten är fri och oberoende.

I dag är SVT, SR och UR medieföretag bland andra. I takt med att allt mer av mediekonsumtionen flyttar ut på nätet upphävs också den rågång som tidigare funnits mellan de tryckta medierna, som agerat på marknadens villkor, och etermedierna, som finansierats via avgiften. Det var en rågång som en gång i världen upprättades på grund av påtryckningar från tidningsföretagen, som ville slippa konkurrens från privata tv- och radiokanaler. I dag är detta historia. Alla konkurrerar på samma marknad. Det märks inte minst på hur de olika mediebolagen ger sig in på varandras områden. Dagstidningar startar egna tevekanaler. Public service-företagens hemsidor liknar allt mer dagstidningarnas, med nyheter och egna debattsajter.

Annons
Annons
Annons