TV 4 inget sanningsvittne

Under strecket
Publicerad
Annons

Sveriges Television har kritiserats för bristande objektivitet i det s k Oskarshamnsfallet. TV 4 är inte bättre.
I TV 4 sändes måndagen den 16 december ett nyhetsinslag med anledning av att Riksrevisionsverket (RRV) på regeringens uppdrag granskat skattemyndigheters och förvaltningsdomstolars handläggning av tvistiga skatteärenden. Granskningen har inriktats på mål som rör näringsverksamhet och som avslutades år 2000. Granskningen visar att skatteärenden kan ta mycket lång tid att handlägga.

Det är bra att TV 4 uppmärksammar RRV:s rapport. Långa handläggningstider i mål hos domstol är inte förenliga med kraven på rättssäkerhet. Men TV 4 bryr sig inte om hela sanningen. Man upplyser inte TV-tittarna om att rapporten avser mål avgjorda för två år sedan - en ganska viktig omständighet i sammanhanget. För en seriös och undersökande journalistik borde den relevanta frågeställningen vara: Hur ser det ut på domstolarna i dag mot bakgrund av vad rapporten visar?
Det rätta förhållandet är att
handläggningstiderna i skattemål stadigt sjunker. Men det intresserar inte Bo Holmström. Från den relativt långa intervju som han gjorde med mig sändes några fragment i tv. Mitt påpekande att handläggningstiderna i skattemål avgjorda av Länsrätten i Gävleborgs län sjunkit från 26 månader under år 2000 till 13 månader under 2002 - en halvering på två år - klipptes bort. Vi är på god väg mot statsmakternas målsättning om sex månader.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons