Tusentals vårdjobb i fara

Flera tusen tjänster kommer att försvinna inom Stockholmssjukvården under nästa år. Det blir en effekt av det tjänstemannaförslag på besparingar och avgiftshöjningar som ska presenteras för landstingets politiker på onsdag. Dessutom måste Karolinska sjukhuset få ner sina kostnader med 137 miljoner för att klara ett nollresultat redan i årets budget.

Under strecket
Publicerad
Annons

Med hjälp av nedskärningar och inkomstförstärkningar, det vill säga höjningar av landstingsskatten, priset för SL-kortet och patientavgifterna, ska underskottet på 3,2 miljarder balanseras för 2004.
Det kan inte ske utan att exempelvis vårdutbudet minskar och tillgängligheten försämras. Men heller inte utan att ett stort antal tjänster måste dras in.

– Nej, det är ofrånkomligt. Det handlar om tusentals tjänster som försvinner. Mycket kan vi klara via så kallad naturlig avgång och omställningar, men det kan också bli rena uppsägningar, bekräftar biträdande landstingsdirektören Göran Stiernstedt.
Det är framför allt läkare och sjuksköterskor som berörs och det kommer att drabba all typ av sjukvård, både den offentliga och den privata.
Med omkring 30 000 anställningar inom Stockholmssjukvården kan i värsta fall en tiondel av tjänsterna försvinna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons