Annons

”Tusentals flickor i Sverige riskerar könsstympning”

I över 30 år har ActionAid arbetat i nio afrikanska länder för att stoppa kvinnlig könsstympning. På bilden demonstrerar kvinnor från Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda och Burundi i Nairobi mot barnäktenskap, kvinnlig könsstympning, våld mot kvinnor och för jämställdhet mellan ­könen.
I över 30 år har ActionAid arbetat i nio afrikanska länder för att stoppa kvinnlig könsstympning. På bilden demonstrerar kvinnor från Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda och Burundi i Nairobi mot barnäktenskap, kvinnlig könsstympning, våld mot kvinnor och för jämställdhet mellan ­könen. Foto: Khalil Senosi/AP (Arkiv 2015)

För att vi ska kunna angripa och stoppa det växande problemet med könsstympning i Sverige krävs flera omfattande åtgär­der, skriver Ingela Holmertz och Hana Al-Khamri, ActionAid.

Under strecket
Publicerad

Ingela Holmertz och Hana Al-Khamri, ActionAid

Foto: PressbilderBild 1 av 1

Kvinnlig könsstympning är en skadlig tradition som innebär att man skär bort delar av eller hela det yttre könsorganet på en kvinna. Ingreppet är ett fruktansvärt övergrepp mot flickors och kvinnors sexuella frihet och integritet och bryter mot de mänsk­liga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Traditionen har sitt ursprung i en del afrikanska och asiatiska länder men på senare år har problematiken vuxit även i Europa och Sverige. För att stoppa könsstympning och kunna stötta de flickor och kvinnor som är drabbade måste Sverige omgående rikta ett större fokus mot den här frågan. Ett viktigt steg på vägen är att dra lärdom av de afri­kanska länder där arbetet mot könsstympning pågått i generationer och där man äntligen kan se en långsam nedgång i några av de mest drabbade områdena.

I samarbete med flera europeiska aktörer har ActionAid tagit fram en rapport som kartlägger förekomsten av kvinnlig könsstympning inom EU. Rapporten visar att i Sverige, Italien, Storbritannien, Neder­länderna och Spanien stiger antalet invånare som har sitt ursprung i länder där könsstympning förekommer. År 2011 uppgick det totala antalet i Sverige till drygt 213 000 och 2015 hade det ökat till strax över 266 000, var­av närmare hälften är kvinnor. Cirka 16 500 är flickor under 14 år. Av dessa kom de största grupperna från Eritrea, Somalia och Etiopien. Siffrorna ger en stark indikation om att de beräkningar som Socialstyrelsen presenterade i januari 2015, innan den stora flyktingvågen bröt ut, med all sannolikhet är alldeles för låga. Då uppskattades antalet könsstympade flickor och kvinnor i Sverige vara omkring 38 000 och ytterligare 19 000 uppskattades ligga i riskzonen.

Annons
Annons
Annons