Annons
X
Annons
X

Tusenlappar ryker i avgifter för bosparare

När HSB lanserade fonder i sitt bosparande skulle spararna få möjlighet till hög avkastning. I stället visar det sig att det kapital som ska bli en framtida insats i exempelvis en lägenhet äts upp av onödiga avgifter till Swedbank.

Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSON / SCANPIX

I våras lanserade HSB sitt fondkonto som ger möjligheten att spara till exempelvis barnets framtida bostad i fonder. Tidigare gick det endast att spara i räntekonto, men vilket kritiserats eftersom sparande till en bostad är något som sker på lång sikt och räntekontot gav mycket lite i avkastning.

När fonderna lanserades med buller och bång i april skulle HSB:s totalt 97 000 bosparare nu ges möjlighet till högre avkastning. Men en närmare titt på de ynka två fonder, Robur Ethica Sverige och Robur Ethica Global, som spararna är hänvisade till visar att kapitalet riskerar att ätas upp av onödiga avgifter.

Fonderna, som sköts av Swedbank, tar vardera 1,42 procent i årlig förvaltningsavgift. Det låter kanske inte som någon avskräckande hög avgift - men SvD Näringsliv kan nu visa att avgiften är betydligt högre än den bör vara.

Annons
X

I fondvärlden finns begreppet ”tracking error”, eller aktiv risk. Måttet visar hur mycket avkastningen i en fond avviker från den genomsnittliga avkastningen för fondens jämförelseindex, exempelvis MSCI Sweden. Enligt tumregeln bör den aktiva risken ligga på minst 3 för att fonden ska anses vara aktivt förvaltad. Är siffran lägre än så indikerar det att förvaltningen inte avviker från fondens index, alltså att fonden egentligen är att likna vid en indexfond (se mer i faktaruta).

Swedbank Robur Ethica har en aktiv risk på 1,8 och Robur Ethica Global har en aktiv risk på 1,6. År efter år har fondernas avkastning alltså legat mycket nära index.

Även måttet ”active share” kan användas för att undersöka om fonden smygföljer ett index. Enligt tumregeln bör en fond som ska anses vara aktivt förvaltad ha en ”active share” på minst 60 procent. Siffran för Swedbank Robur Ethica Sverige är 28,7, enligt Morningstar.

Allt detta indikerar att fonderna egentligen går att likna vid indexfonder. Med en viktig skillnad - de prissätts som aktivt förvaltade fonder.

Enligt Morningstar är den genomsnittliga avgiften för en indexfond som placerar i svenska aktier 0,46 procent - betydligt lägre än de 1,42 procenten som HSB:s produkter kostar i årlig förvaltningsavgift.

Den som sparar 1 000 kronor per månad i tio år får enligt det så kallade Norman-beloppet betala en kostnad på 13 137 kronor för att spara i Robur Ethica Sverige. Skulle fonden ha prissatts som en genomsnittlig indexfond skulle man istället betala 4 118 kronor under samma period. Det betyder att strax över 9 000 kronor försvinner i avgifter. Det är pengar som går rakt ned i Swedbank Roburs fickor.

Samarbetet mellan Swedbank och HSB går långt tillbaka. När dåvarande HSB Bank lanserades 1997 ägde Föreningssparbanken 9 procent. Redan 2002 tog dock Föreningssparbanken över hela HSB Bank, och dess då 200 000 bosparare.

Men Magnus Ekström, finanschef på HSB, säger att en upphandling gjordes där samtliga storbanker bjöds in att delta när det skulle bestämmas vem som skulle få erbjuda fonder till HSB:s alla 97 000 bosparare. Han förklarar valet av Swedbank med att de erbjöd en bra helhetslösning rörande it, administration och finansiering.

Så vilka fonder som skulle erbjudas spararna togs inte med som en faktor?

– Nej, fonderna valde vi sedan ut i samråd med Robur, och då hade vi också med oss en miljöspecialist.

Båda fonderna har gått mycket likt index. De har låg aktiv risk och låg ”active share”, men prissätts ändå som aktivt förvaltade fonder. De har dessutom låga betyg, där en har endast en stjärna hos Morningstar. Hur resonerade ni när ni ansåg att de här fonderna var de bästa för HSB:s alla bosparare?

– För oss var etikaspekten väldigt viktig, och det var de här fonderna som vi fastnade för just då.

Trots att avgifterna får sägas vara orimligt höga för fonder som går precis som index? Tittade ni på sådant som aktiv risk och betyg när ni valde ut fonderna?

– Jo, det gjorde vi. Men jag kan tycka att om en fond går bra så är inte avgiften så hög. Men det är klart att skulle fonderna börja gå dåligt så får vi göra en utvärdering och ta en diskussion med Robur. Kanske bör vi ta in fler fonder, men vi bedömde att de här två var en bra start.

Annons
Annons
Annons
X
Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSON / SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X