X
Annons
X

Tusen år gammal dagdröm handlade om stor älskare

Historiskt dagdrömmeri och luftslott? Vet vi hur man har fantiserat? Finns det källmaterial som gör att vi kan rekonstruera dagdrömmeri under exempelvis 1500-talet, medeltiden eller antiken?

Illustration från ”Berättelsen om Genji” av konstnären Fujiwara Takayoshi (cirka 1127–1179)
Illustration från ”Berättelsen om Genji” av konstnären Fujiwara Takayoshi (cirka 1127–1179) Foto: Bridgeman/IBL

Svaret är ja, även om det inte direkt tillhör vanligheterna att vi snubblar över dagdrömmar i gamla källskrifter. Det mest fascinerande exemplet jag själv gjort bekantskap med har tusen år på nacken och kommer från Japan. De rör sig om en till namnet okänd kvinna som brukar hänvisas till som "Takasues dotter". Hennes memoarer, kallade Sarashina Nikki, täcker åren 1020–1059 och ger oss fascinerande inblickar i dåtidens japanska samhälle, men det särskilt intressanta är författarinnans öppenhjärtiga erkännande att hon levde i en fantasivärld. Hon drömde sig in i Genji monogatari, "Berättelsen om Genji", en roman som skrivits av hovdamen Murasaki Shikibu omkring 1010. Huvudpersonen, prins Genji, framställs som en romantisk idealman – en stor älskare, en framträdande poet, konstnär och musiker. Takasues dotter förlorade sig i romantiska drömmar om Genji och hans påhittade värld, vilket fick henne att stundom tappa fotfäste i den riktiga världen:

Illustration från ”Berättelsen om Genji” av konstnären Fujiwara Takayoshi (cirka 1127–1179)

Foto: Bridgeman/IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X