X
Annons
X

Hans-Roland Johnsson: Tusen år av bevingade möten

Bergssialia (sialia currucoides), västsialia (sialia mexicana), och townsendskogssångare (dendroica townsendi). Illustrationerna (handkolorerad akvatint) är hämtade ur John ­James Audubons ”Birds of America”, (1835–38).
Bergssialia (sialia currucoides), västsialia (sialia mexicana), och townsendskogssångare (dendroica townsendi). Illustrationerna (handkolorerad akvatint) är hämtade ur John ­James Audubons ”Birds of America”, (1835–38). Foto: IBL

I den andra körsången i Sofokles tragedi "Antigone" skildras hur människan, hon som är deinos (oerhörd, fantastisk och skrämmande), betvingar naturen och grundar samhällen. Även om filosofen Heidegger var av uppfattningen att västerlandets historia kunde härledas ur denna körsång, är övergripande psykologiska, sociala eller ekonomiska perspektiv frustrerande otillräckliga när det gäller att fånga människans speciella egenart. Partiella betraktelser av hennes göranden och förhållande till de ting hon omger sig med är därför nödvändiga komplement. Penetrerande studier av exempelvis mat och ätande eller modets historia som tar hänsyn till sociala, politiska och tekniska aspekter, fördjupar det kulturhistoriska vetandet. Inte minst avslöjande är människans förhållande till djur. Susanna Forrests undersökning av hästens betydelse i samhället i en nyutkommen bok, "The age of the horse" (Grove Press), är i detta perspektiv ytterst berikande.

Bergssialia (sialia currucoides), västsialia (sialia mexicana), och townsendskogssångare (dendroica townsendi). Illustrationerna (handkolorerad akvatint) är hämtade ur John ­James Audubons ”Birds of America”, (1835–38).

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X