Turkarnas överfall på svenskarna blev ett fiasko

Karl XII i Bender, teckning från 1894.
Karl XII i Bender, teckning från 1894.

Idag tar jag mig en klassisk svensk historiefråga. Det gäller ”kalabaliken i Bender”, en av de kändaste episoderna i Karl XII:s liv. Efter nederlaget i Poltava 1709 hade Karl och en smärre arméstyrka tagit sig till Osmanska riket och etablerat en bas strax utanför Bender, i dagens Moldavien (närmare bestämt i utbrytarrepubliken Transnistrien). Härifrån utövade kungen påtryckningar på sultan Ahmed III att kriga mot tsar Peter av Ryssland, men efter några år kastade sig turkarna likväl över svenskarna i en väpnad uppgörelse, som i förlängningen ledde till att det svenska språket fick lånordet kalabalik. Vad var det som hände?

Under strecket
Publicerad
Annons

I början av år 1713 hade Ahmed III blivit grundligt trött på att ha Karl XII sittande och ruvande på krigsplaner i utkanten av sitt imperium. Han gav personligen den svenske kungen order om att lämna riket, men Karl vägrade i det längsta att göra sultanen till viljes, inte minst eftersom han fruktade att kung August av Polen skulle utnyttja detta till att gripa honom när han passerat gränsen. Istället fortsatte Karl XII att yrka på att sultanen skulle hjälpa honom i kriget mot ryssarna. Eftersom dessa vädjanden sammanföll med nyheten om Magnus Stenbocks seger över Sveriges fiender i slaget vid Gadebusch fanns det ingen anledning för Ahmed III att tvivla på Karl XII:s goda vilja. Sultanen gjorde därför en poäng av att han inte hade något emot den svenske kungen som person och förbjöd sina underlydande att bruka våld mot honom – men denna befallning anlände för sent till Bender för att få avsedd verkan.

Det var alltså inte sultanen själv, utan hans närmaste underordnade i norr, Ismail Pascha och tatarkhanen Devlet II Givray, som gick till väpnad aktion mot Karl XII. Med avsikten att krossa det svenska försvaret, bryta ned svenskarnas befästningar och ta kungen tillfånga gick de till angrepp mot det svenska lägret i Varnitsa utanför Bender den 1 februari 1713.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons