Annons
X
Annons
X

Turkar i riskzon förtränger oron

Flera av världens megastäder ligger i riskzonen för jordskalv. Stor-Istanbul med femton miljoner invånare löper 70 procents risk att drabbas av en större jordbävning inom de närmaste 30 åren. Men Istanbulborna förtränger oftast riskerna.

Efter jordbävningen 1999 som drabbade staden Izmit öster om Marmarasjön allra värst blev parollen för dagen: Det är inte jordbävningar som dödar utan byggnader. Skalvet den gången orsakade minst 17000 männi-skors död och gjorde ännu fler hemlösa – särskilt de som bott i illa byggda hus.

Psykologiskt har det satt sina spår. Och katastrofen på Haiti är en påminnelse om att det går en förkastningsspricka nära Istanbul. Men många säger som den unga tjänstemannen Meral Açikgöz:

–Jag tycker så synd om invånarna på Haiti, men jag orkar inte tänka på att vi lever i en riskzon.

Annons
X

Enligt forskarna på Kandilli-institutet i Istanbul, där landets främsta expertis på området är samlad, finns 70 procents risk att Istanbul kommer att drabbas av en större jordbävning på minst 7,2 på Richterskalan inom de närmaste trettio åren. Runt stor-Istanbul finns därför 100 mätinstrument utplacerade som registrerar markens rörelser och som är kopplade till en stordator.

Flera mätare finns vid de historiska skatterna: det bysantinska mästerverket Hagia Sofia från 500-talet som har stått pall för många jordskalv, de mäktiga moskéerna som ger staden sin säregna skyline och de båda broarna över Bosporen, länken mellan Europa och Mindre Asien.

Säkerheten på skolor och andra offentliga byggnader ska ha förbättrats under senare år. Den beräknade dödsrisken i händelse av en större jordbävning har av Kandilli-institutet skrivits ned från 50000 till cirka 25000.

Efter förödelsen i Haiti berättar internationella tjänstemän att de har blivit uppringda av sina huvudkontor som vill veta vilken status det är på de byggnader där de jobbar.

Svenska Palatset i Istanbul, säte för Sveriges generalkonsulat och svenska statens äldsta byggnad i utlandet, är en av de byggnader som håller på att jordbävningssäkras. Men experterna vid Kandilli-institutet litar inte på att den ståtliga Fatih-moskén från 1400-talet klarar ett stort skalv.

Istanbul lider av växtvärk och stadsplaneringen är undermålig. Uppemot två tredjedelar av fastigheterna tros vara byggda utan lov. Ingen politiker som vill bli omvald vågar ta krafttag mot svartbyggena. Går man upp på hustaken märks hur många fastig- heter som har fått ett eller två våningsplan tillbyggda utan lov.

–Det saknas också tydliga bindande direktiv för hur underhållet ska gå till. En del fastighetsägare är okunniga, andra för fattiga för att sköta underhållet, säger Zeynep Fulya Kaya, ung civilingenjör som arbetar för frivilligorganisationen Akut, vilken har räddningsteam på Haiti. Hon menar att staten måste se till att medborgarnas medvetenhet ökar om både riskerna och vad de kan göra i förebyggande syfte.

Myndigheterna informerar ogärna om vilka stadsdelar som riskerar att bli värst drabbade av en jordbävning. Det är känsligt eftersom det tveklöst skulle påverka fastighetspriserna.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X