Hela denna artikel är en annons

Turbulensen som kan radera vinsten

Alla företag som importerar eller exporterar varor eller tjänster påverkas av turbulensen på de globala valutamarknaderna.
Alla företag som importerar eller exporterar varor eller tjänster påverkas av turbulensen på de globala valutamarknaderna. Foto: Unsplash

Turbulens på de globala valutamarknaderna kan slå hårt mot import- och export-företag.

– En oförutsedd valutakursrörelse kan snabbt äta upp dina marginaler, säger Anders Gullesjö Chef Företagsmarknaden Danske Bank.

Därför kan en valutasäkring vara en klok investering i osäkra tider.

I samband med coronavirusets utbrott i mars försvagades den svenska kronan med ungefär 12 procent mot dollarn och 7,5 procent mot euron på bara två veckor.

– Då insåg många hur snabbt det kan gå. Vi vet också att den svenska kronan tenderar att försvagas när det blir turbulent på de finansiella marknaderna. Sverige är en liten och öppen ekonomi som påverkas starkt av vad som sker globalt. Men nu har kronan återhämtat sig och är starkare än före Coronakrisen, säger Anders Gullesjö Chef Företagsmarknaden Danske Bank.

Små marginaler?

Alla företag som importerar eller exporterar varor eller tjänster påverkas av turbulensen på de globala valutamarknaderna. Det kan exempelvis handla om ett bolag som köper varor utomlands i US Dollar och sedan säljer dem i Sverige till priser som fastslogs flera månader tidigare.

– Försvagas då den svenska kronan mot dollarn kan det drastiskt påverka vinstmarginaler och resultat – särskilt om du har små marginaler och behöver omsätta stora volymer, säger Anders Gullesjö.

För exporterande företag ökar risken främst när det finns en tidsfördröjning mellan order och betalning och ordern är prissatt i en annan valuta.

Hur bör ditt företag agera för att vinna i ”det nya normala”?ad.doubleclick.net

Avtalet som kan skydda

Valutasäkring är ett sätt att skydda företaget mot oönskade svängningar på valutamarknaderna. Vanligast är att teckna en så kallad valutatermin.

Det innebär att du ingår ett kontrakt med banken om att köpa eller sälja ett belopp av en viss valuta till en förutbestämd kurs vid ett förutbestämt datum.

– Behöver du betala i dollar om sex månader, kan vi göra en termin på sex månader. Du ”förköper” dollarn till nuvarande kurs, och vet exakt vad du ska betala för den om sex månader, förklarar Anders Gullesjö.

Den stora fördelen är att företaget slipper en osäkerhet framåt och kan förhindra att marginalerna äts upp av kursrörelser.

– En valutasäkring ger en ökad säkerhet i kassaflödena. Det blir enklare att budgetera och planera, och du kanske kan vara mer offensiv i din prissättning.

Inte bara euro och dollar

Danske Bank har under Covid-19 krisen sett en tendens att fler företag valt att valutasäkra sig:

– Turbulensen i ekonomin är den främsta orsaken, man vill veta vad som gäller framåt och vill slippa negativa överraskningar under en period.

Det är inte bara euro och dollar som kan vara fördelaktiga att valutasäkra i dessa osäkra tider.

– Vi har också exempel på företag som valt att låsa den norska kronan på en fördelaktig nivå vilket gav dem stärkta marginaler då den rasade och för första gången på fyra år var svagare än den svenska.

Hur bör ditt företag agera för att vinna i ”det nya normala”?ad.doubleclick.net
Annons
Annons
Annons