Annons
X
Annons
X

Tunga skäl för individuell föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringens utformning bidrar starkt till att konservera en könssegregerad arbetsmarknad. Vi vill ha försäkringssystem som är individbaserade och som tar hänsyn till att båda föräldrarna är lika ansvariga för sina barn. Föräldraförsäkringen bör därför stegvis individualiseras för att nå ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen och stärka barnets rätt till båda sina föräldrar, skriver flera ledande centerpartister.

Centerpartiet har antagit målet att inkomster och förmögenheter ska vara jämnt fördelade mellan män och kvinnor senast år 2020. Kvinnor tjänar idag 84 procent i förhållande till mäns löner. Det finns flera orsaker till det men det största hindret för jämställda inkomster kan politiken röja ur vägen.

Det har ägnats mycket möda i svensk politik åt att underlätta kombinationen familj och arbetsliv. Den svenska föräldraförsäkringen är sannolikt den mest generösa i världen. När föräldraförsäkringen, barnomsorgen, äldreomsorgen och socialförsäkringarna byggdes ut gjordes det med goda intentioner.

Utformningen av systemen gjordes bland annat för att möjliggöra kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Idag är kvinnor en naturlig del av arbetsmarknaden och förutsättningarna för kvinnors deltagande ser annorlunda ut än när systemen utformades. En förändrad arbetsmarknad kräver också förändringar i de statliga trygghetssystemen.

Annons
X

Bland det största som sker i en människas liv är att bli förälder. Det sker även stora förändringar i inkomst när kvinnor och män blir föräldrar för första gången. För kvinnor innebär föräldraskapet ofta att de går ned i arbetstid, ofta stannar kvar på samma jobb, halkar efter i karriärutvecklingen och har sämre löneutveckling. För män innebär föräldraskapet att de ofta blir mer attraktiva på arbetsmarknaden, arbetar mera och får bättre löneutveckling. Att föräldraförsäkringens utformning starkt bidrar till att halva befolkningens löner och pensioner släpar efter, är ställt utom tvivel. Försäkringens konstruktion uppmuntrar också till att kvinnor stannar hemma längre, just under de formativa åren i arbetslivet, vilket försämrar karriär och löneutveckling. Detta lockar arbetsgivare att olagligen tänka två gånger innan de anställer en kvinna som kan tänkas föda barn, på grund av att det kan innebära en kostnad, vilket ger upphov till systematisk diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden. Det gäller även de kvinnor som inte planerar skaffa barn.

Försäkringssystem är ingen mänsklig rättighet. Staten sätter normer genom försäkringar och om statens system för att underlätta kombinationen arbetsliv och barn skapar strukturella problem i andra änden, måste staten också få ha synpunkter på utformningen av försäkringen.

Dagens system leder till ekonomisk ofrihet för många kvinnor. Centerpartiet är för frihet. Det behövs en diskussion om hur mycket valfrihet dagens system faktiskt erbjuder kvinnor och män. Pappor vill många gånger vara hemma men de befinner sig på mammans territorium och får ofta helt enkelt finna sig i vad hon tycker. Barnet har i dag oftast full tillgång till mamman medan barnets rätt att faktiskt få tid med pappan kan få stå tillbaka. Många gånger kanske det inte är ekonomin utan just det som avgör.

När individens eventuella valfrihet inom befintligt system läggs i vågskålen mot kvinnors livslånga lönekarriär, pensioner och frihet, väger det senare mycket tyngre för ett parti som vill se inkomster jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Den ekonomiska egenmakten är grundläggande och vital för ett jämställt samhälle. Statliga åtgärder, vilket vällovligt syfte de än må ha, får aldrig bromsa, konservera eller leda till ekonomisk ofrihet.

Det finns starka skäl att se över föräldraförsäkringens nuvarande utformning, när den får långtgående konsekvenser för hur villkoren för kvinnors och mäns valmöjligheter faktiskt ser ut. Vi vill ha försäkringssystem som är individbaserade och som tar hänsyn till att båda föräldrarna är lika ansvariga för sina barn. Föräldraförsäkringen bör därför stegvis individualiseras för att nå ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen och stärka barnets rätt till båda sina föräldrar. Försäkringens utformning styr idag det fria valet. Statliga pekpinnar och detaljstyrning finns redan inbyggda i försäkringen.

Under våren har Centerpartiets förnyelsegrupper fört dialog med organisationer, företag och enskilda om vilka hinder det finns på vägen mot ett jämställt Sverige. Jämställdhetsgruppen, ledd av Annika Qarlsson, lägger på tisdag fram sina förslag inför Centerpartiets partistyrelse. I september är det upp till partistämman i Åre att debattera och avgöra frågan.

ANNIKA QARLSSON (C)

riksdagsledamot

FREDRICK FEDERLEY (C)

riksdagsledamot

MARI-LOUISE WERNERSSON (C)

ledamot av partistyrelsen och kommunråd

MUHARREM DEMIROK (C)

ledamot av partistyrelsen och kommunalråd

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X