Annons

Tunga nej till betyg i årskurs 4

Nej, säger regeringen.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad

Jo, säger Alliansen om betyg i årskurs fyra - trots att en rad tunga remissinstanser är skeptiska.

Alliansregeringen skickade i höstas ett utredningsförslag om att sänka betygspremiären från årskurs 6 till årskurs 4 på remiss. En sammanställning av remissvaren visar att 34 av 44 remissinstanser avstyrker. Bland dem som är skeptiska finns tunga instanser som Skolinspektionen, Skolverket, lärosäten och de båda lärarfacken. Invändningarna handlar bland annat om att effekterna av den senaste ändringen, betyg i årskurs 6, ännu inte studerats.

Annons
Annons
Annons