Det enda alla är ense om: "Städa upp i banksektorn"

Vad händer med världsekonomin? Tunga ekonomer är mer oense än någonsin. Trots minusräntor och expansiv penningpolitik vägrar inflationen att ta riktig fart.

Under strecket
Publicerad
Annons

Negativa räntor, centralbanker som köper statsobligationer och tal om helikopterpengar. Det var länge sedan penning- och finanspolitik bara handlade om att höja eller sänka räntor eller skatter. Ledande ekonomer är dessutom oense om vart världsekonomin är på väg.

Elisabet Kopelman, makroanalytiker på SEB, säger att världen befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge.

Annons
Annons
Annons