Annons

”Tuffare regler kan leda till andra risker”

Foto: Tomas Oneborg

Hårdare tag från FI förefaller vara lösningen på alla problem. Men ett regelverk som driver likriktning och begränsar konkurrens kan skapa nya risker, skriver företagsekonomerna Anna-Karin Stockenstrand och Peter Öhman.

Under strecket
Publicerad
Foto: Pressbilder

I Sverige är det Finansinspektionen (FI) som har huvudansvaret för regelgivning och tillsyn i finansiell sektor och de lagförslag som läggs fram till riksdagen har ofta FI som adressat. Samtidigt som den globala finanskrisen 2007–2009 medförde en centralisering av både reglering och tillsyn inom EU fick FI ökade resurser (och sedermera ansvar även för makrotillsynen, det vill säga att hantera risker i det finansiella systemet som helhet och inte bara i enskilda bolag). Teoretiskt sett är dagens regler noggrant utmejslade och såväl banker som andra finansiella bolag har mötts av allt strängare kapitaltäckningsregler, ständigt ökade krav på riskhantering och mer detaljerad rapportering.

Ett uppstramat regelverk har varit nödvändigt, både i Sverige och i övriga Europa. Marknaden har helt enkelt inte varit tillräckligt självkorrigerande och myndigheterna har tvingats markera att historien av fallerade banker inte får upprepas. Den rådande ”one-size-fits-all”-inställningen till reglering har också slagit fast att liknande risker och snarlika produkter behöver hanteras på samma sätt oavsett i vilken form de tillhandahålls. Då kan konsumenterna känna sig trygga och samtidigt förenklas den tillsyn som explicit bedrivs på armlängds avstånd från de finansiella bolag som tillses.

Annons
Annons
Annons