Annons
X
Annons
X

Tuffa tag mot organiserade ligor

REGERINGSBESLUT I MORGON En fredad resurs på 200 poliser vid nio polismyndigheter inrättas snarast för särskilda insatser mot den organiserade brottsligheten. Säpo ges huvudansvaret för bekämpning av kriminella gruppers otillåtna påverkan på politiker, myndighetsföreträdare och journalister. Jag förväntar mig konkreta resultat av polisen, skriver justitieminister Beatrice Ask.

En bilbomb exploderade i september 2006 i Göteborg. Polisen misstänkter att det var en uppgörelse mellan kriminella gäng. En fredad resurs ska skapas inom polisen som kan arbeta över hela landet med att bekämpa den organiserade brottsligheten, skriver Beatrice Ask.
En bilbomb exploderade i september 2006 i Göteborg. Polisen misstänkter att det var en uppgörelse mellan kriminella gäng. En fredad resurs ska skapas inom polisen som kan arbeta över hela landet med att bekämpa den organiserade brottsligheten, skriver Beatrice Ask. Foto: KAMERAPRESS/SVD ARKIV

I morgon fattar regeringen sex olika beslut som innebär en tydlig förstärkning av ­insatserna mot den grova organiserade brottsligheten. Detta är en historisk satsning för att vi med kraft och uthållighet ska kunna bekämpa de kriminella grupperingar som utnyttjar och skadar vårt öppna samhälle.

När regeringen inledde den nationella mobiliseringen mot den grova organiserade brottsligheten i höstas var utgångspunkten att vi skulle bygga vidare på det arbete som bedrivs idag och att göra det med en tydlig lokal förankring. Det handlar om att använda de resurser och den kompetens som redan finns mer effektivt och bygga nytt enbart där det behövs.

•För det första skapas en fredad resurs inom polisen som kan arbeta över hela landet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna ska fram till den 1 juli 2009 ha inrättat särskilda aktionsgrupper vid åtta polismyndigheter och vid Rikskriminalpolisen.

Annons
X

Aktionsgrupperna med 200 poliser ­lägger grunden för en effektiv och ­uthållig verksamhet i hela landet. Detta är särskilt viktigt på orter där den lokala polisens kapacitet att bekämpa denna brottslighet är begränsad.

Den satsning som regeringen gör för att säkerställa att det finns 20000 poliser 2010 gör att resurserna räcker till detta.

•För det andra vill regeringen att myndigheterna ska vidareutveckla sitt samarbete på underrättelseområdet. Sedan början av 2006 bedriver polisen, Åklagarmyndig­heten, Ekobrottsmyndigheten, Tullen och Skatteverket en myndighetsgemensam verksamhet vid regionala underrättelsecenter i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Erfarenheterna och resultaten från detta samarbete är goda varför den nu också ska byggas ut till att omfatta hela landet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  •För det tredje ger regeringen säkerhetspolisen ett nationellt huvudansvar för att förebygga, kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på politiker, myndighetsföreträdare och journalister.

  •För det fjärde ska det lokala perspektivet få ett tydligt genomslag för att mobilisera alla relevanta delar av samhället mot den grova organiserade brottsligheten.

  För att stimulera verksamheter och insatser på lokal nivå ska Brottsförebyggande rådet leda arbetet med att utveckla en mer effektiv samverkansmodell mellan kommuner, polisen, andra myndigheter, näringslivet och övriga berörda organisationer.

  Arbetet ska initialt inriktas mot att omfatta ett antal prioriterade orter. Med stor sannolikhet kommer det också på andra platser att initieras olika typer av samverkan. Brottsförebyggande rådet ska säkerställa att även dessa får det stöd och den hjälp som behövs.

  •För det femte förstärks det förebyggande arbetet. I takt med att myndigheterna ­intensifierar sina brottsbekämpande insatser är det viktigt att fånga upp de ungdomar som är i riskzonen att dras in i kriminalitet.

  Samhället måste också öka sin förmåga att kunna hjälpa dem som vill lämna olika kriminella grupperingar.

  För båda dessa områden krävs att tydliga strategier tas fram. Regeringen avser att under hösten ge länspolismästaren i Stockholms län, Carin Götblad uppdraget att leda detta arbete.

  •För det sjätte gäller nya regler från den 1 juli 2008. Reglerna ger större möjligheter för de brottsbekämpande myndigheterna att komma åt de kriminellas tillgångar. Den nya regleringen innebär att det i vissa fall blir möjligt att förverka tillgångar utan att dessa behöver knytas till ett konkret brott.

  Under hösten kommer regeringen att ta ytterligare initiativ som förstärker myndigheternas arbete med att spåra och förverka kriminellas tillgångar.

  Alliansen lovade inför valet att fokus denna mandatperiod skulle ligga på att utveckla och förbättra myndigheternas verksamhet och inte på organisationsfrågor. Det löftet står fast.

  Med de beslut som regeringen fattar imorgon och senare under hösten ökar myndigheternas förutsättningar att bekämpa den grova organiserade brottsligheten på ett effektivt och uthålligt sätt.

  Nu krävs att myndigheterna och andra berörda fullt ut tar vara på de möjligheter som regeringens satsning skapar. Jag förväntar mig tydliga och konkreta resultat.

  Beatrice Ask (m)

  Annons
  Annons
  X

  En bilbomb exploderade i september 2006 i Göteborg. Polisen misstänkter att det var en uppgörelse mellan kriminella gäng. En fredad resurs ska skapas inom polisen som kan arbeta över hela landet med att bekämpa den organiserade brottsligheten, skriver Beatrice Ask.

  Foto: KAMERAPRESS/SVD ARKIV Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X