Annons
X
Annons
X

Tsunamin

Detta har hänt:

Av SvD

26 december 2004:

534 svenskar omkommer och 1500 skadas när tsunamin drabbar Thailand. Klockan 04.40 svensk tid når larmet Sverige och UD.

Försvarsdepartementets Lennart Brittner sänder larm-mejl 06.28:”Flodvåg i Phuket många befaras döda”. Det talas om 20 000 svenskar i om- rådet och en sju meter hög flodvåg som svept med sig allt i sin väg. ”Många tros vara döda och skadade.”

Annons
X

Trots tidigt larm är statsminister Göran Persson och regeringen passiv i ett dygn när det gäller att hjälpa svenskar i Thailand. Kaos råder på UD och först på kvällen 28 december får Räddningsverket lyfta med ett första plan. Styrkan landar 29 december och begär omedelbart förstärkning.

13 januari 2005:

2005 års Katastrofkommission tillsätts som en oberoende kommission under ledning av hovrättspresident Johan Hirschfeldt.

3 mars 2005:

Katastrofkommissionen hör Lars Danielsson. Denne säger att han arbetade intensivt i Rosenbad, hade kontakt med UD hela dagen och tidigt informerade statsministern.

1 december 2005:

Katastrofkommissionen kritiserar statsministern, flera ministrar och höga tjänstemän. Nu framkommer att Lars Danielsson och UD:s högste tjänsteman Hans Dahlgren har lämnat motstridiga versioner om sina telefonkontakter på katastrofdagen. Dahlgren, men inte Danielsson, kritiseras av kommissionen.

7 feb–27 mars 2006:

Riksdagens konstitutionsutskott, KU, som granskar tsunamin, begär fem gånger uppgifter från regeringen om mejl och inloggningar i regeringskansliet, men får genom statsrådsberedningens rättschef Christina Weihe besked att det inte finns kvar. Allt material är gallrat, är beskedet.

9 februari 2006:

Lars Danielsson utfrågas av KU. Han pressas i förhöret att säga att han läst larmmejlet 06.28 på katastrofdagen och återgett innehållet för statsminister Göran Persson i telefon vid 8-tiden.

16 februari 2006:

Utrikesminister Laila Freivalds och Göran Persson utfrågas av KU.

21 mars 2006:

Utrikesminister Laila Freivalds, som kritiserats för UD:s agerande under tsunamin, avgår men orsaken är att en medarbetare försökt stänga av en hemsida med Muhammedkarikatyrer.

30 mars 2006:

Riksdagens konstitutionsutskott enas i kritik av Göran Persson och fem av hans ministrar.

19 maj 2006:

Efter intensiv massmediebevakning tar Lars Danielsson med hänvisning till familjen ut långsemester.

29 augusti 2006:

Jutstitieombudsmannen är klar med sin undersökning om Lars Danielsson och UD:s kabinettssekreterare Hans Dahlgren verkligen talade med varandra på katastrofdagen. JO konstaterar att Danielsson inte använt sitt passerkort i Rosenbad den 26 december 2004, han kan dock ha blivit insläppt av vakterna.

JO tror inte på Danielssons uppgifter som sina telefonsamtal och kritiserar att Danielsson försvårat Katastrofkommissionens granskning. Dagen därpå avgår Danielsson som chef för statsrådsberedningen.

6 oktober 2006:

SvD avslöjar att regeringen Perssons telefonlistor från tsunamin raderats på order av chefjuristen Bengt Nordqvist. Avgående statsministern Göran Persson förnekar all kunskap om detta. Regeringen Reinfeldt tillträder.

12 oktober 2006:

Statsminister Fredrik Reinfeldt får besked av tre chefstjänstemän om att de påträffat 152 band. Banden innehåller säkerhetskopior av regeringskansliets mejl- och internettrafik.

13 oktober 2006:

Statsminister Reinfeldt håller presskonferens och berättar om fyndet av tsunamibanden vilka ska granskas av Johan Hirschfeldt.

8 januari 2007:

Efter partiledaröverläggningar kallas Katastrofkommissionen åter in. Den ska vara klar 25 april, men får sedan förlängd tid till 29 juni.16 mars 2007:

9 maj 2007:

Vakterna i Rosenbad, som hörts av kommissionen, ger inte entydigt stöd för att Lars Danielsson var på arbetet under katastrofdagen. Ingen kommer ihåg att de släppt in Danielsson som denna dag saknade passerkort. En vakt har dock en minnesbild av att ha pratat med Danielsson.

9 juni 2007:

SvD avslöjar att Katastrofkommissionens granskning visar att Lars Danielsson under katastrofdagen var sämre informerad och arbetade mindre med tsunamin än han uppgett. Lennart Brittners larmmejl 06.28 sändes aldrig till Danielsson vars internetsökningar inte hade fokus på tsunamin. Danielsson använde på katastrofdagen en bärbar tjänstedator för att planera en privat vistelse på semesterparadiset Langkawi i Malaysia. Datasystemen visar att första gången Danielsson loggade in på sin fasta dator och använde sitt passerkort var efter lunch 27 december - 33 timmar efter flodvågen. Lars Danielsson avböjer att kommentera.

SvD

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X