Annons

Maria Ludvigsson:Trygghetsinflation är inte särskilt snällt

Publicerad

Smarta argumentationsanalyser kan vara njutbara och samhällsdebatten hade varit bättre och roligare om sådana förekom lite oftare. I
Jobben kommer och går – Behovet av trygghet består (Ekerlids) bidrar ett antal samhällsdebattörer med analyser om trygghet på arbetsmarknaden. Redaktörer är Lars-Olof Pettersson och Alice Teodorescu och det är den senare som inleder boken med en kortare analys av just debatten om turordningsreglerna.

När Las och turordningsreglerna problematiseras av företagare brukar reglernas anhängare försvara systemet med att det kan kringgås och åsidosättas. Detta ska alltså antas som ett argument för Las och kritikerna ska lugna sig med detta. Som Teodorescu visar är påpekandet att Las med sin dispositiva karaktär egentligen är satt ur spel, ett argument för att Las behöver reformeras. Inte att arbetsrätten i sin nuvarande form ska vara kvar.

Annons
Annons
Annons
Annons