Annons

Trygghet kräver ansvarsfull rättspolitik

Alliansen presenterar i dagarna sin gemensamma rättspolitik. Den innehåller fortsatta satsningar på skärpta straff och hårdare tag. Samtidigt uttrycker de oro för kraftiga försämringar och minskad trygghet om de rödgröna kommer till makten.

Under strecket
Publicerad

Igår infördes flera straffskärpningar för allvarliga våldsbrott. Majoriteten av oppositionspartierna var emot straffskärpningarna, liksom man varit emot nästan alla påföljdsskärpningar som Alliansen genomdrivit under mandatperioden. Två av tre oppositionspartier vill istället sänka straffen för mord och inom oppositionen drivs frågan om halvtidsfrigivning av fängelsedömda brottslingar. Drivande i debatten är Vänsterpartiet, men också Socialdemokraterna vill genom att spara hundratals miljoner på Kriminalvården minska strafftiden i fängelse.

Allt tyder på att en rödgrön regering skulle leda till lägre straff. Alliansen motsätter sig en sådan kursändring i svensk politik. Att påföljden står i proportion till allvaret i det begångna brottet är en förutsättning för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet och för att brottsoffren ska få upprättelse. Att återinföra halvtidsfrigivning skulle innebära att den som begått en grov misshandel i vissa fall frisläpps efter bara ett halvår i fängelse.

Annons
Annons
Annons